Türkiye'nin En Ünlü Mimarları

Türkiye’nin En Ünlü Mimarları

Mimari, kentin karakterini ve insanların yaşam biçimini belirleyen en temel unsurlardan biridir. Geleneksel ve modern Türk kültürünü ele alırken mimariden ayrı düşünmemek gerekir. Türkiye’de yetişen tasarımcılar; hem tarihte hem de modern zamanda kentlerimizin üslubunu, karakterini ve siluetini belirleyen işlere imza atmıştır. Hazırladığımız bu içerikte Türkiye’nin en ünlü mimarlarından bahsetmek istedik.

Türkiye’nin En Ünlü Mimarları Kimlerdir?

Yaptıkları işlerle Türkiye’nin en ünlü mimarları arasında yer alan başlıca isimler şunlardır;

Mimar Sinan

Osmanlı döneminden kalan kültürel mirasın büyük bir kısmını Mimar Sinan’a borçlu olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. 1480’li yıllarda doğan Mimar Sinan, Osmanlı’da başmimar olarak uzun yıllar boyunca hizmet vermiştir. Kendisinin eserleri arasında 93 cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 darül-kürra (Medreselerde Kur’an okuması yapılan yer), 20 türbe, 17 imarethane, 3 hastane, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam bulunur. Sinan, toplamda 410 eser inşa etmiştir.

Mimar Sinan, sadece Türkiye için değil dünyanın kültür tarihi açısından da önemli bir isimdir. “Ustalık eseri” olarak nitelendirdiği Selimiye Camii, UNESCO tarafından belirlenen “Dünya Mirası Listesi”nde yer alır. Ayrıca, 1976 yılında Merkür gezegeninde keşfedilen bir kratere “Sinan Krateri” ismi verilmiştir.

Balyan Ailesi

Balyan Ailesi, İstanbul Boğazı’nın bugünkü eşsiz manzarasını oluşturan eserlerin mimarıdır. Bu ailedeki yapı tasarım geleneği, saray mimarı olan Kirkor Balyan ile başlar. Kendisinin eserleri arasında Beylerbeyi Sarayı ve Selimiye Kışlası gibi önemli yapılar bulunur. Kirkor’un oğlu Garabet Balyan da babasının geleneğini devam ettirerek İstanbul’a pek çok eser kazandırmıştır. G. Balyan’ın inşa ettiği en önemli yapı Dolmabahçe Sarayı’dır.

Balyan Ailesi’nin tasarımlarında Türk ve Batı mimarisinin eşsiz bir uyumunu fark etmek mümkündür. Bu aile, söz konusu üslupları birleştirerek “Türk Barok Mimarisi” adı verilen ekolü yaratmıştır. Balyanlar’ın tasarladığı binalar, İstanbul’un 19’uncu yüzyıldaki dönüşümüne büyük katkıda bulunur. Bu tasarımların Türkiye’de modern kentlerin inşası açısından da önem taşıdığı söylenebilir.

Mimar Kemaleddin Bey

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası ile 20 TL’lik banknotun arkasında yer almasıyla tanınan Mimar Kemaleddin, Osmanlı’nın son döneminde ve erken Cumhuriyet devrinde yaptığı eserlerle Türk yapı tasarımcılığının temellerini atan isimlerden biridir. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın önde gelen isimlerinden biri olan Kemaleddin Bey, klasik dönem Türk mimarisinin unsurlarını modern tekniklerle birleştirdiği eserleriyle bilinir. Kendisinin öncülük ettiği “neoklasik Türk üslubu” modern dönemin ihtiyaçlarını karşılayan yerel bir yapı anlayışı oluşturmayı amaçlar.

Mimar Kemaleddin Bey’in eserleri arasında Tayyare Apartmanı ve Ankara Palası gibi önemli yapılar bulunur. Bu yapılarda, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin şablonları ve motifleri görülebilir. Söz konusu motifler, modern teknikler ile birleştirilerek eşsiz bir uyum yakalanmıştır. 1927 yılında vefat eden Kemalettin Bey, Cumhuriyet mimarisinin kendine özgü bir üsluba sahip olmasını sağlayan isimlerden biridir.

Vedat Tek

Vedat Tek, Mimar Kemaleddin Bey ile birlikte Ulusal Mimarlık Akımı’nın önde gelen isimlerinden biridir. Kendisi aynı zamanda Türkiye’de resmi eğitim gören ilk yapı tasarımcısıdır. 1893 yılında Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nu kazanan Vedat Tek, bu yıl eğitimine ünlü Fransız mimar Moyaux’un atölyesinde başlamıştır. 1895 yılında Roma Ödülü Bursu için yaptığı bir çalışma Légion d’Honneur (Onur Madalyası) ile ödüllendirilmiştir.

Tek, erken Cumhuriyet dönemine üslup kazandıran önemli eserlere imza atmıştır. II. TBMM Meclis Binası, kendisinin başlıca eserlerinden biridir. Ayrıca Haydarpaşa İskelesi de Vedat Tek’in tasarımları arasındadır. V. Tek, aynı zamanda Türkiye’nin mimari alanındaki ilk öğretim görevlisidir.

Seyfi Arkan

Modern Türk üslubunun önemli isimlerinden biri olan Seyfi Arkan, aynı zamanda Atatürk’ün mimarı olarak tanınır. Vedat Tek’in öğrencisi olan Arkan, mezun olduktan sonra “Çanakkale Şehitleri Abidesi Yarışması”nı kazanmış ve ödül olarak eğitim için Almanya’ya gönderilmiştir. Kendisinin en önemli eserlerinden biri Florya Deniz Köşkü’dür. Bu eserde modern ve yenilikçi bir mimari üslubu ön plana çıkar. Genel Sekreterlik, Yaverlik ve Başbakanlık Köşkleri de Arkan’ı Türkiye’nin en ünlü mimarlarından biri hâline getiren eserler arasındadır.

Sedad Hakkı Eldem

Sedad Hakkı Eldem, Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin en ünlü mimarlarından biridir. 1924’te Sanayi-i Nefise’ye kaydolan Eldem, Guilio Mongeri’nin atölyesinde eğitim almış ve 1928’de mezun olmuştur. Eldem’in mimari üslubunda modern çizgiler ön plana çıkar. Budapeşte Türk Pavyonu ve Taksim Ceylan Apartmanı buna örnek gösterilebilir. Ayrıca yine kendisinin tasarladığı Yalova Termal Oteli, “Milli Mimari Hareketin İlk Ürünü” olarak kabul edilir. Eldem, 1986 yılında Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır.

Turgut Cansever

Beyazıt Meydanı’nın tasarımcısı olan Turgut Cansever, Osmanlı ve Selçuklu üslubunu modern döneme uyarlayan isimlerden biridir. Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü üç kez kazanan Cansever aynı zamanda Türkiye’de sanat tarihi alanındaki ilk doktora tezinin sahibidir. Cansever’in eserleri arasında Ertegün Evi, Demir Tatil Köyü ve Türk Tarih Kurumu Binası gibi önemli yapılar bulunur. Bu yapılarda geleneksel ile modernin uyumu ön plana çıkar. Cansever; kent, imar ve koruma alanında yaptığı işlerle de Türkiye’nin en ünlü mimarları arasında yer alır.

Melih Koray

Melih Koray, Bağdat Caddesi’ne kimliğini kazandıran mimar olarak tanınır. Kendisinin eserlerinde yenilikçi ve modern bir üslup dikkat çeker. 1951 yılında Güzel Sanatları Akademisi’nden mezun olan Koray, 1953 yılında Fahrettin Sosyal Villası’nı inşa etmiştir. Kendisinin yaptığı binalar İdealtepe, Feneryolu ve Moda gibi semtlere özgün bir kimlik kazandırmıştır. Koray, aynı zamanda “Yüzen Ev” gibi yaratıcı bir işe de imza atmıştır.

Projeniz için detaylı
bilgi almak için formu doldurun