Mimarlıkta Yapı Tekniği

Mimarlık Nedir?

Mimarlık, insan hayatını kolaylaştırma adına, işlevsel ve estetik binalar tasarlama sanatıdır. Bu binalar, barınmak, çalışmak, dinlenmek ya da eğlenmek amaçlı olabilir. Mimarlık, ilk çağlardan beri var olan bir sanattır. Çünkü insanlar bütün tarih çağları boyunca, mekânlara ihtiyaç duymuş, onları kendi kültür ve zevkleri dâhilinde oluşturmuşlardır. Mimarlık sanatı, üstünde çalışılmakta olan yerin coğrafi, sosyal ve kültürel özelliklerine göre farklılık gösterir.

Mimarlığın Kolları

1. Dönemsel açıdan mimari: Yeniçağ mimarisi, yakınçağ mimarisi gibi.
2. Amaç açısından mimari: Hastane mimarisi, hapishane mimarisi gibi.
3. Tarz açısından mimari: Rokoko mimarisi, neoklasik mimari gibi.
4. Malzeme açısından mimari: Kerpiç mimarisi, bambu mimarisi gibi.
5. Bölgesel açıdan mimari: Japon mimarisi, Fransa mimarisi gibi.

Mimarlıkta Yapı Tekniği

Her mimari eserde bulunan bir takım ortak nitelikler vardır. Bu nitelikler sayesinde basit bir yapıyı, gerçek bir sanat eserine dönüşür.

1. Malzeme: Yapının gerçek bir mimari eser olabilmesi için, kendine en uygun malzemenin kullanılması gerekir. Mısır’daki mezarlar piramit biçiminde olmasa, yapılarındaki devasa taş blokları kaldıramazlardı. Aynı şekilde, Mısır’ın sivil mimarisi, tuğlayla ahşabın karışımından oluşturulmuştur. Böylece, yapıların duvarları incelmiş, içlerinde boş alanlar oluşmuştur. Ya da, Eyfel kulesi, yapısında demir kullanılmasa aynı şekli alamazdı.

2. Amaç: Amaç mimarinin çıkış noktasıdır. Çünkü mimarlık, ihtiyaçtan doğar. Bir camide ihtiyaç duyulan şey insanların namaz kıldıkları geniş bir alan, evde ihtiyaç duyulan şeyse, herkes için farklı yaşam alanlarıdır. Cami odalardan oluşsa, imamın toplu halde namaz kıldırması zorlaşır, ev kocaman bir salondan ibaret olsa, içinde yaşamımızı sürdüremezdik.

3. Bölgesel uygunluk: Deprem bölgelerinde depreme dayanıklı, rutubetli yerlerdeyse yalıtımlı binalar yapılır. Bu konuda en belirgin örnekler Japonya ve Venedik’tir.

4. Estetik: Rokoko tarzındaki kıvrımlara, abartılı süslemelere ve altın varaklara karşın, Art Nouveau tarzında çok daha naif süsler ve bitki desenleri hâkimdir.

5. Kullanışlılık: Bütün binaların mimarisi, yapılış amacına uygun özellikte ve bu amacı en kolay gerçekleştirebilecek işlevselliktedir. Mesela, pek çok iş kolundan insanın çalışabilmesi amacıyla inşa edilen çok katlı bir iş merkezinde asansör olmadığını düşünün. Kullanışlı bir yapı olur muydu?

Projeniz için detaylı
bilgi almak için formu doldurun