Mimarlık Alanın Tarzları

Mimarlık, insanların yaşamlarını sürdüreceği yapıları tasarlamak ve üretmek amacı taşıyan ve bu işi sanatsal kaygı ile gerçekleştiren sanat dalıdır. Mimarlık, kırsal, kentsel her alanda, iç ve dış mekan dahil (barınılacak mekanlar ve park, bahçe gibi dış mekanlar) tüm alanlarda tasarımlar gerçekleştirebilir. Mimari tasarımın en önemli unsurları, coğrafya, kültür, iklim, demografik bilgilerdir. Bu bilgiler, mimarların tasarımına ışık tutar ve bu bölge insanlarının yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Mimarlık, dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Çünkü barınma ihtiyacı insanlığın en önemli ihtiyacıdır ve en büyük isteklerindendir. Yapı sektörü dünya üzerinde en gelişmiş ve en ihtiyaç duyulan sektörlerden birisidir. Bunun nedeni de yine insanlığın en önemli ihtiyacı olan barınma ihtiyacından kaynaklanmaktadır, endüstrileşmiş ülkeler dahil tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olup, diğer sektörlerle de bağlantılı bir durumdadır. Bu nedenle mimari, hem kişilere hitap eder, hem de ülke ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Mimarlık mesleğinin çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu kurumlarında devlet memuru olarak, tasarımcı olarak, yapı denetimci olarak, özel sektörde, serbest çalışan olarak mimarların bürolarında ya d bireysel bürolarda tasarımcı uygulamacı olarak, şirketler, bankalar gibi kurumlarda görevli mimar olarak, şantiyelerde, yapı sektöründe, malzeme tasarımında, üretim sürecinde, pazarlamasında , organizasyonlarda hazırlanmasında görev alabilirler. Aynı zamanda mimarlar, mimarlık ve yapı / sanat ile ilgili alanlarda yapılan yayınlarda yazabilir, freelance olarak mimari destek verebilir ve akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde görev alabilir.

mimari tarz
mimari tarz

Mimarlık alanının birçok tarzı vardır. Bu tarzlara örnek olarak, Rokoko, Barok, Minimal, Modern, Postmodern, Avangard gibi tarzları verebiliriz. Her mimari akımın kendi ayrıntıları vardır.

Genelde bu tarzlar tarihin belirli dönemlerinde ortaya çıkmıştır ve varlığını sürdürmüştür. Özellikle Rönesans döneminde yaşanan sanatsal gelişmeler ve değişimler, mimariyi de oldukça etkilemiştir. Rönesans döneminde Avrupa’da inşa edilmiş ve ünü tüm dünyaya yayılmış birçok ünlü mimari eser vardır. Bu eserlere örnek olarak, Notre Dame Kilisesi, La Sagra Familia bazilikası, Pisa Kulesi, Kolezyum gibi ünlü ve sanat açısından önemli yapıları verebiliriz.

Sosyal hayatın insanlar üzerindeki önemli etkilerinin var olması son derece doğal karşılanan bir konu olabilir. Çünkü insan yapısı itibariyle sosyal bir varlık olarak hayatını sürdürmektedir. Sosyal hayatın içinde var olan insanın çeşitli durumlarla karşı karşıya kalıyor olması da ayrıca dikkat çeker. Çünkü var olan bu durumun çok farklı yorumları da beraberinde getiriyor olması kabul edilmelidir. Sosyal hayatın gereklilikleri içinde ilk olarak önemli bir etkileşimin varlığı önemle dikkat çeker. Bu etkileşimin en iyi şekilde anlaşılabilmesi belirli zemin koşullarına bağlı olmaktadır. Bu durumun en önemli alt yapısı elbette mekanlardır. Mekanlar her türlü etkileşim için gerekli olan en önemli gereklilik olarak ifade edilebilir. Çünkü insan olmanın gerekliliği olarak bu duruma dikkat çekilmektedir. Söz konusu olan bu zemin için çok önemli tespitler yapmak gerekli olur. Bu durumun en önemli ve en temel nedeni içinde bulunulan mekanların genel olarak büyük bir etki sahibi olmasıdır. Söz konusu olan bu bilgiye dayanarak mimarlık üzerinde ciddi bir önemin var olmasını açıklamak mümkün olur.

Mekanların genel manada sosyal hayatın var olması açısından sahip olduğu önem farklı tavırları ortaya çıkarmıştır. Mimari anlamda var olan bu tavırlar genel olarak mekanların yüzünü tam olarak değiştirir. Bu sayede sosyal kitlelerin farklı bir biçimde yönlendirilmesi de mümkün hale gelir. Mimarlık bu anlamda ciddi bir öneme sahiptir. Çünkü genel olarak bahsi geçen bu bilgilerin tamamı mimarlık dahilinde yer almaktadır.

Mimarlık mekanlarda sağlanan bu çalışmaları içine alan bir bilim olarak ifade edilebilir. Bu amaçla aynı zamanda pek çok farklı tekniği de ifade eder. Bahsi geçen bu çalışmalar ile mekanlarda istenen hava ortaya çıkarılabilir. Ve kitlelere istenen biçimde sunulur.

Projeniz için detaylı
bilgi almak için formu doldurun