Mimari Tarzlar

Mimari Tarzlar

Romanesk Mimari

Romanesk binaların en önemli yanları, yayıldıkları alandır. Bu binalarda yükseklik konusu arka plana atılmıştır. Kulelerinin yüksek olmadığı görülmektedir. Duvarların çok kalın oluşu, çatı ve kubbeyi çok daha rahat taşıyabilmeleri içindir. Yan cephelerde kalın destekler bulunmaktadır. Binaların pencereleri çok yüksekte ve miniktir. Bu nedenle Romanesk mimari, basık ve karanlıktır. Binaların içi soyut şekillerle süslenmiştir. Dışlarıysa dümdüz ve sadedir.

Gotik Mimari

12.- 16. yüzyıllar arasında devam eden bir mimari tarzıdır. Fransa’nın kuzeyinde başlayıp tüm Avrupa’yı sarmıştır. En belirgin yanı, dikey hatlar olmuştur. Din merkezli mimarinin başladığı döneme denk gelir. Yükseklikleri Tanrı’nın yakınında olma arzusundan kaynaklanır.
Gotik ve Romanesk tarzlar, birbirinin tersidir. Gotik bir bina, Romanesk bir binanın yayıldığı alanın yarısına yayılır. Yaklaşık iki kat yüksekliğinde olur. Tavanları sivri uçlu üçgenlerden oluşur.

Rönesans Mimari

Rönesans mimari, Floransa’da Gotik tarza karşıt bir hareket olarak doğmuştur. Yeniden doğuş anlamına gelir. 1500 yılı sonrasında Roma tarafından destek görmüştür.

Maniyerizm

Rönesans Barok arası geçiş tarzıdır. 1520- 1590 arası İtalya’sında görülmüştür.
Abartılı resimler ve heykellerle ünlüdür. Uçuşa geçmiş gibi yapılmışlardır. Vücut oranları bozuk ve giysiler kabarıktır.

Barok Mimari

Roma’da Rönesans’a karşıt bir tarz şeklinde başlayan Barok, kısa bir sürede 17. yüzyıl İtalya’sının en yaygın tarzı haline gelmiştir. Sonrasında pek çok Katolik ülkeye yayılmayı başarmıştır. Eğri hatları ve mitolojik resimleriyle ünlüdür. Binalar, muhteşem bahçelerle çevrilmiştir.

Rokoko

18. yüzyıl Avrupa’sında Barok’tan sonra üslup simetri karşıtlığıyla ortaya çıkmıştır. Sık rastlanan kıvrımları, abartılı süslemeleri, altın varaklarıyla tanınır.

Organik Mimari

Frank Lloyd Wright, Mimarinin tabiatla uyumlu olmasını savunmasıyla ortaya çıkmıştır.

Blob Akımı

90’ların yarısında, dijital tasarımlarla başlayan bir akımdır. Diğer bir adı da balondur. Binaları dik açıdan kurtarmıştır. Eğimli, kıvrımlı, akışkan yapılar ortaya çıkarmıştır.

Art Nouveau

Art Nouveau kibar kıvrımlar ve bitkisel desenlerle ünlüdür. Hem Avrupa’yı, hem de Amerika’yı etkisi altına almıştır. Art Nouveau dı 1896 Paris’inde açılan bir aksesuar mağazasından gelir.

Neoklasik

Neoklasik mimari, Rokoko ve Geç Barok’ tepkisel amaçla başlamış bir Rönesans taklididir. İstanbul’da İngiliz Büyükelçiliği, Arkeoloji Müzesi ve Teşvikiye Camii, bu tarza ait eserlerdir.

Projeniz için detaylı
bilgi almak için formu doldurun