Mimar Kimdir, Ne İş Yapar?

Mimar Kimdir, Ne İş Yapar?

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, estetik özellikte binalar tasarlayan ve bu binaları inşaat halindeyken kontrolünü sağlayan kişilere mimar denir. Mimar olabilmek için, hem akademik zekâya, hem de çizim yeteneğine sahip olmalısınız. Yaratıcı ve yeniliklere açık olmalısınız ki, kendi tarzınızı oluşturabilesiniz. İşinizde titiz davranmalı ve her zaman daha iyiyi aramalısınız. Ayrıca teknolojiyi iyi kullanabilmelisiniz.

Mimarın asli görevi insan yaşamını kolaylaştırmaktır. Bunu estetik ölçüler dâhilinde gerçekleştirdiği için, aynı zamanda mimari adında bir sanat dalına hizmet etmiş olur. Binanın yalnız dışıyla değil, içiyle de uğraşır. Mimar, işlerini büro ve şantiye ortamlarında yürütür. İş ortamı temiz ve aydınlık, şantiye ortamı tozlu ve pistir. Kamuda ve özel kuruluşlarda çalışabileceği gibi, kendi bürosunu da açabilir. Yetenekli ve çalışkan mimarlara her zaman ihtiyaç duyular. Kamuda görev yapanlar, mühendis maaşıyla çalışırlar. Serbest iş yapanlar, aldıkları işin özelliklerine göre para kazanırlar. Şantiyelerin ücreti, diğerlerinden çok daha yüksektir.

Mimar olabilmek için, üniversitelerin, Mimarlık-Mühendislik fakültelerine sayısal puanla girip, dört yıl eğitim görmeniz gerekir. Eğitim boyunca matematik ve fizikle birlikte, tasarım ve planlamaya dayalı dersler görülür, yoğun ve doyurucu mimari bilgiler öğrenilir. Dileyenler bu dört yıl üzerine, herhangi bir konuda, iki yıl yüksek lisans, dört yıl doktora yapabilir. İyi bir mimar olabilmek için, mesleki gelişime önem vermelisiniz. Bu konudaki panel ve konferanslara katılmalı, yeni tarzlar tanımalısınız. Mimarlığın kültürlerle iç içe bir meslek olduğunu unutmayın. Tarihi eserleri incelemeniz de bu anlamda yararlı olacaktır. Böylece eski ve yeniyi harmanlayıp kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

Mimar, binaları tasarlarken, içinde bulundukları idari birimin imarına uygunluğunu araştırır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, zevklerini ve ekonomik durumlarını analiz ederek ortaya çıkan verilere uygun çizimler yapar. Sonra bu çizimlerin maketlerini oluşturur. Binanın yapımı sırasında inşaat mühendisleriyle çalışır. Binanın elektik ve tesisatla ilgili işleri için hem makine, hem de elektrik mühendislerine gereksinim duyar. Yapımı sırasında kullanılması gereken planı çizer. Ve inşaatın bu plana uygun yürütüp yürütülmediğine dair denetlemeler yapar. Binaların, değişim ve tamir durumlarını planlar.

Projeniz için detaylı
bilgi almak için formu doldurun