Ofis Dekorasyon ve Mimari Mekanlar
İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiği ilk zamanlar tek kaygısı barınabileceği bir yer temin etmekti. Barınma sıkıntısı hallolduktan sonra yavaş yavaş yaşadıkları ortamı daha kullanışlı, daha konforlu ve zamanla daha güzel hale getirme çabası içine girdi. Bu çaba dünden bugüne tüm insanlarda mevcuttur. İlk zamanlar insanlar bunu kendi imkânlarıyla ve kendileri yapmaya çalışsa da zaman içerisinde insanların konfor ve güzellik gayesi çeşitli meslek dallarının doğmasına sebep olmuştur. Mimarlık bu meslek dallarına dair akla ilk akla gelenlerdir. Zaman içerisinde mimarlık da kendi içerisinde alt dallara ayrılmıştır. Bunlardan birisi iç mimarlıktır. İç mimarlık yaşanılan mekânların daha kullanışlı ve daha yaşanılır hale getirilmesini amaçlayan bir meslek dalıdır. İç mimarlar mekânı tasarlama sürecinde mekâna dair işitsel, görsel ve dokunsal pek çok faktörü belli bir kombinasyon içinde şıklık çerçevesine oturtmaya çalışırlar. Çünkü mekâna, kullanılacak materyallere dair gözden kaçırılacak ya da önemsenmeyecek tek bir nokta tüm kombinasyonu birbirinden bağımsız hale getiri ve birbirinden bağımsız, şık durmayan bir görüntü ile karşılaşılır. Bir iç mimarın muazzam bir kombinasyon ortaya koyabilmesi için kullanılacak materyallere dair geniş bir bilgiye kısacası iyi bir eğitime ve tabiî ki şüpheye mahal bıraktırmayan bir zevke sahip olması gerekir. Türkiye’ye baktığımızda iç mimarlık yurt dışındaki ülkelere kıyasla yeni keşfedilmiş meslekler arasından yeni yeni sıyrılmakta ve bu mesleği […]
12 Mar 2018 in Genel, by
Ofis Dekorasyonel Faaliyetler
Ofis Dekorasyonu Dekorasyon kavramı son derece önemli bir kavram oalrka hayatımızda varlığının sürdürmektedir. Bu kavramın çok farlı yanları ve çok farklı anlamları olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Söz konusu olan bu çeşitliliğin önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade etmek ise en anlamlı olanıdır. Çünkü dekorasyon, pek çok farklı kavram için de geçerli olduğu üzere önemli bir faaliyet alanına sahiptir. Diğer yandan çok yaygın bir çalışma sahası olmasına bağlı olarak, önemli bir fayda sağlamaktadır. Bu faydadan yararlanmak, mevzu bahis olan mekanlarda yapılacak dekor uygulamaları ile mümkün hale gelir. Örneğin bir ev için düşünülsün. Bu evin her bir odası için farkı bir dekorasyon biçimi gerekli olur. Bu durum, hem odanın kullanılış amacı ile ve hem de yapısal anlamda sahip olduğu özellikler ile yakından alaka içindedir. Dekorasyon farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmaları içermektedir. Yani bir odanın daha renkli hale getirilmesi için dekorasyon yapılabilir. Diğer yandan daha modern bir görünüm elde etmek için de dekorasyon yapılabilir. Anlaşıldığı üzere odaların kullanım amacına göre farklı durumlar söz konusu olmaktadır. Dekorasyon uygulamaları sadece evler için değil aynı zamanda ofisler için de geçerlidir. Ofis dekorasyonu olarak adlandırılan gruptaki uygulamalar genel anlamda yoğun talep edilmektedir. Dekorasyonel faaliyetler mekanların içini doldurmayı amaçlamaz. Farklı dokunuşlar ve teknikler ile mekanları daha değerli hale […]
10 Kas 2017 in Genel, by
Ofis Çizgisine Sahip Tasarımlar
Hayatımızda farklılıkların olması son derece önemli gördüğümüz bir durumdur. Farklılık genel anlamda dikkatin daha çok yoğunlaşmasına yardımcı olan önemli bir faktördür. Bu açıdan düşünüldüğü zaman dikkatin sağlanması noktasında önemli farklılıkların çevre üzerinde denenmesi mümkün olabilir. Çevremizin bu açıdan bizi ne şekilde etkiliyor olması, hayat akışımız, verdiğimiz kararlar ve daha pek çok konuda etkin rol oynamaktadır. Söz konusu olan bu önemin çevre hakkında yapılması gereken birtakım durumları ortaya çıkarmasından bahsedebiliriz. Bahsi geçen bu durumun, farlı kavram ve çalışmaları ile anılması öneli bir detaydır. Çevremizde kullandığımız yani fonksiyonelliği bulunan veya sadece aksesuar değeri taşıyan çok sayıda farklı eşyanın olması gerekmemektedir. Yani etrafımızda var olan birtakım varlıkların sayısı önem arz etmemektedir. Bu konuda önemli ölçüde etkili olan asıl faktör söz konusu olan varlıkların asıl olarak uyumudur. Diğer yandan renkler son derece önemli bir işleve sahip görülmektedir. Bu konuda önemli detayların varlığından bahsetmek mümkündür. Bahsi geçen tüm bu çalışmalar dekorasyon çalışmaları olarak tek başlık altında toplanabilir. Dekorasyon farklı alanların kullanımı konusunda önemli bir fikir deryasıdır. Sahip olunan bilgilerin mekanlara uygulanması dekorasyon uygulamalarını teşkil eder. Ofis dekorasyonu da, bahsi geçen farklı alan dekorasyonları arasında yer alır. İş yerleri de yaşam alanları arasında yer almalarına bağlı olarak önemli ölçüde dekorasyona ihtiyaç duyan alanlardan bir tanesidir. Çünkü […]
06 Kas 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Sahaları
Ofis Dekorasyonu Çeşitli alanların, farklı faaliyetler içinde olması son derece doğal bir durumdur. Her bir disiplinin kendi içinde önemli çalışmaları ve prensipleri vardır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, söz konusu olan alanların çeşitli nedenlere dayalı olarak kategorilere ayrılması olası bir durumdur. Bu sayede, alanların çok daha iyi anlaşılması mümkün olabilir. Bu açıdan belirli anahtar kelimelerin varlığı, önemli ölçüde alanların sınıflandırılmasına yardımcı olur. Her bir alanın ön plana çıkardığı veya amaçladığı birtakım hususlar olabilir. Bu hususlar da söz konusu olan kategorize etme işleri için son derece etkilidir. Bu açıdan örnek verilebilecek alanlardan biri de görsel alanlar olarak açıklanabilir. Görsel alanlar, ismi itibari ile önemli ölçüde görselliğin ön plana alınması noktasında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların görselliğin yanı sıra birtakım elverişlilik noktalarının da içermesi gerekmektedir. Bahsi geçen alanlara verilecek örnekler oldukça fazladır. Moda akımlarının yön verdiği tüm alanlar, bu sayılan disiplinler içinde değerlendirilebilir. Çeşitli tarzların söz konusu olduğu bu bilgiler, farklı uygulama alanlarına sahip olmak kaydı ile birbirinden ayrılır. Örneğin belirgin bir akımın en önemli stili, bir kıyafetin üzerine uygulandığı gibi, diğer yandan da bir eşyaya uygulanabilir. Bu noktada dekorasyon ön sırada değerlendirilen alanlardan biridir. Ofis dekorasyonu da belirli prensiplerin var olduğu önemli bir sahadır. Ofis dekorasyonu son derece önemli olan dekorasyon sahaları arasında […]
23 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon İç Mimar
Ofis Dekorasyon İnsanların yaşam alanları, onlar için çok fazla önem arz etmektedir. Bu durumun en önemli kanıtı da, bu alanda yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalara göre, mekanların insanlar üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Ve hatta mekanların yapılandırılması, ışıklandırılması ve daha pek çok detay çeşitli durumlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu durumlar, insanların çeşitli durumlarıdır. Üzüntü, korku, sevinç, başarı, endişe gibi çeşitli duygu durumları mekanlardan etkilenmektedir. Mekanların biçimsel özellikleri ve diğer özelikleri bu nedenle çeşitli süreçlerin ve hesaplamaların sonucunda son haline getirilmektedir. Bu çalışmaların tamamı uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu noktada iç mimar denilen uzmanların yaptığı çalışmalar mükemmel sonuçları ortaya çıkarmaktadır. İç mimarlar, görüş mesafeleri son derece gelişmiş insanlardır. Estetik alanda algısı son derece gelişmiş olan bu meslek grubu, çok yönlü işle yapmaktadır. Her anlamda, bekleneni sağlamak durumunda olmaları, başarılarının asıl sırrıdır. Mekanların adeta konuşmasını sağlayan meslek erbabı olarak iç mimarlar takdir edilmektedir. İç mimarlar, insanların hayatlarında derin etkiler sağlarlar. Bu durum mekan algılarının çok fazla gelişmiş olması ile yakından alakalıdır. Mekanlardan çok iyi anlayan iç mimar dediğimiz bu uzan grup, insanların içinde bulunacağı mekanları onlara özel hale getirebilir. Diğer yandan da mekanların kullanışlılığını arttırmak için çok sayıda farklı teknik denemesi de yapabilir. İç mimarlar her iki özelliği biraraya getirebilecek bilgiye sahip kimselerdir. Yani […]
28 Eyl 2017 in Genel, by