Mimarlık Alanı
Mimarlık İnsanların yaşantılarının, meslekler üzerindeki etkisi son derece etkileyicidir. Biraz daha detaylı düşünüldüğü takdirde, söz konusu olan tüm mesleklerin hizmet sektörü dahilinde değerlendirilebileceği sonucuna varılabilir. Çünkü söz konusu olan meslekler, insan hayatının belirli bir noktasında, bir eksikliğin kapatılması için hizmet eder. Bu gerek, üretimle ve gerekse de çeşitli planlamalar aracılığı ile sağlanabilir. Söz konusu olan meslekler içerisinde yer alan önemli alanlar bu açıkları kapatma amacı ile varlıklarını sürdürür. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde, sayısız konunun var olduğu sonucuna varılabilir. Bu durum da, sayısız alanın ve mesleğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu meslekler arasında yer alan mimarlık da, insan hayatının devamlılığını, garanti altına alan ve bu konuda çok önemli çalışmaların yapıldığı önemli bir meslek konumundadır. Mimarlık ile ilgili çok önemli bilgilerin varlığından bahsetmek mümkündür. Bu durumun en önemli nedeni de, alanın çok mühim ihtiyaçlara cevap vermek için var olmuş olmasıdır. Mimarlık son derece eski bir meslek olarak değerlendirilebilir. Çünkü, söz konusu olan alanın çalışma sahası insan varlığına dayanır. Bu noktada insanların var oluşundan bu yana mimariden bahsetmek mümkündür. Mimarlık, mekanlar ile insanlar arasında kurulan bağ aracılığı ile çalışan önemli bir mekanizmadır. Mimarlık açısından, insanın sahip olduğu değer de buna bağlı olarak çok yüksektir. Mekanların insanlara tabi olması ve insanların mekanlara olan ihtiyacı […]
27 Eyl 2017 in Genel, by