Mimarlık Çalışma Alanları
Mimarlık, insan yaşamının geçeceği mekanların, alanların, tüm fiziksel, coğrafi ve beşeri etkenler göz önünde bulundurularak planlanması ve tasarlanmasıdır. Bu alanları planlayan ve tasarlayan, yapım aşamasına katkıda bulunan kişilere ise mimar ismi verilir. Bir bina, mekan ya da yaşam alanı inşa etmek basit gibi görülse de, aslında öncesinde birçok aşama vardır ve bu aşamalar zorlu aşamalardır. Bir mimar, mimari bir alan yaratmadan önce oldukça titiz bir çalışma yürütür. Tasarlanan alanın kapasitesi, konumunun coğrafi özelliklerine uygun olup olmadığı, kullanılacak malzemelerin konum ile uyumluluğu, mekanın sağlamlığı ve daha birçok konu, mimarların çalışması içerisinde olmalıdır. Bu süreç uzun ve ayrıntılı bir süreçtir. Ayrıca tasarlanan yapıların güvenilirliği oldukça önemlidir. Yapıların depreme olan dayanıklılığı, yangın gibi durumlarda çok daha az zarar görmesi, hava muhalefetlerine karşı dayanıklı olması gibi durumlar bir yapının tasarlanma sürecinde çok dikkat edilmesi gereken konulardandır. Mimarlık, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Dünya üzerinde tasarladığı mimari yapılarla meşhur olan ve tarihsel açıdan önem taşıyan birçok sanatçı vardır. Bunlara Leonardo Da Vinci, Mimar Sinan, Leoh Ming Pei, Mimar Kemaleddin gibi isimleri örnek verebiliriz. Türk tarihinde de yaptığı işlerle kendini göstermiş, oldukça ünlü ve başarılı mimarlar vardır. Bunlara örnek olarak, ünü tüm dünyaya yayılmış mimarlarımızdan olan Mimar Sinan’ı örnek verebilir. Mimar Sinan özellikle Selimiye Camii, […]
04 Oca 2018 in Genel, by
Mimarlık Alanı
Mimarlık İnsanların yaşantılarının, meslekler üzerindeki etkisi son derece etkileyicidir. Biraz daha detaylı düşünüldüğü takdirde, söz konusu olan tüm mesleklerin hizmet sektörü dahilinde değerlendirilebileceği sonucuna varılabilir. Çünkü söz konusu olan meslekler, insan hayatının belirli bir noktasında, bir eksikliğin kapatılması için hizmet eder. Bu gerek, üretimle ve gerekse de çeşitli planlamalar aracılığı ile sağlanabilir. Söz konusu olan meslekler içerisinde yer alan önemli alanlar bu açıkları kapatma amacı ile varlıklarını sürdürür. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde, sayısız konunun var olduğu sonucuna varılabilir. Bu durum da, sayısız alanın ve mesleğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu meslekler arasında yer alan mimarlık da, insan hayatının devamlılığını, garanti altına alan ve bu konuda çok önemli çalışmaların yapıldığı önemli bir meslek konumundadır. Mimarlık ile ilgili çok önemli bilgilerin varlığından bahsetmek mümkündür. Bu durumun en önemli nedeni de, alanın çok mühim ihtiyaçlara cevap vermek için var olmuş olmasıdır. Mimarlık son derece eski bir meslek olarak değerlendirilebilir. Çünkü, söz konusu olan alanın çalışma sahası insan varlığına dayanır. Bu noktada insanların var oluşundan bu yana mimariden bahsetmek mümkündür. Mimarlık, mekanlar ile insanlar arasında kurulan bağ aracılığı ile çalışan önemli bir mekanizmadır. Mimarlık açısından, insanın sahip olduğu değer de buna bağlı olarak çok yüksektir. Mekanların insanlara tabi olması ve insanların mekanlara olan ihtiyacı […]
27 Eyl 2017 in Genel, by