Mimarlık Mesleki Uygulama Alanları
Mimarlık Söz konusu olan bazı alanların farklı bilgi yapılarını içinde barındırıyor olmaları önemli bir bilgidir. Bu noktada farklı açıdan değerlendirilebilecek çok sayıda farklı alanın varlığından bahsetmek mümkündür. Bu alanlar birer bilim dalı olarak da değerlendirilebilmektedir. Diğer yandan her bir bilim dalının işlerliği konusunda önemli bilgiler vardır. Bir bilim dalı için işlerlik, o alanda yapılan çalışmalar ile söz konusu olabilir. Bu işlerliğin zaman içinde, insan hayatını çok daha fazla etkileyen bir hal alması, bir mesleğin de uygulama alanının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu noktada farklı bilgi çeşitlerinin varlığı da diğer bir önemli gerçeği karşılamaktadır. Tüm bu bilgiler, meslekler noktasında, belirleyici rol oynamakla beraber insan hayatını da ciddi derecede etkilemektedir. Sahip olunan bilgilere bakıldığında, çok önemli olan alanlara verilecek örneklerden bir tanesi de mimarlıktır. Mimarlık son derece farklı bir alan değerlendirmesi yapılması gereken bir alandır. Bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi de mesleki anlamda söz konusu olan bilgi çeşitliliğidir. Mimarlık kendi içinde farklı birçok çeşit dala yarılır. Bu durum da, daha önce ifade edilen bilgilerin kanıtı sayılabilir. Farklı bilgi çeşitlerinin biraraya gelerek bir uyum sağladığı görülür. Diğer yandan da bu bilgi çeşitliliğine ihtiyaçları eklemek gerekmektedir. Mimarlık hayat akışı içinde sahip olduğu bilgi birikimi ile son derece önemli bir yere sahiptir. Tüm […]
02 Eki 2017 in Genel, by