Mekansal Ofis Dekorasyonu
Mekansal anlamda çeşitli özellikleri ciddi derecede dikkat çekici olmasından bahsetmek mümkündür. Bu noktalar, mekan içlerinde sürdürülen hayatın çok daha renkli ve dingin geçirilmesinde önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Mekansal anlamda, değer arttıran bu faktörler, insanların üzerinde ciddi derecede etkiler bırakmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman mekanların düzenlenmesi çok büyük bir önem taşır. Çünkü renkler ve çeşitli düzenlemeler, algı gücü üzerinde önemli değişiklikler sağlayan faktörlerdir. Bu nedenlere dayalı olarak önemli bir kavram ön plana çıkmaktadır. Bu kavram elbette dekorasyondur. Dekorasyon bilindiği üzere, mekansal manada gerçekleştirilen çeşitli düzenleme ve derinlik kazandırma çalışmalarıdır. Yapılan bu çalışmalar son derece önemli çalışmalar olarak görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeni daha önce de ifade edildiği gibi mekanların insanlar üzerindeki etkisidir. Mekanların bu denli önemli bir güce sahip olması, dekorasyon çalışmalarının gerekliliğini daha iyi ifade etmektedir. Bu gücün her ortam için geçerli kılınması ise son derece önemlidir. Gerek günlük ihtiyaçların karşılandığı genel ortamlar ve gerekse de iş alanları bu mekanlara dahil olan alanlardır. Söz konusu olan bu durumun iş yerleri için de geçerli olması, son yıllarda daha çok gündeme gelen dekorasyon çalışmalarını ifade etmektedir. Ofis dekorasyonu bu nedenlerle gündemdedir. Dekorasyonun gücü son derece kuvvetli olduğu için, güç mekanizmasının çok fazla gerekli olduğu alanlar dekorasyona çok daha fazla ihtiyaç […]
03 Kas 2017 in Genel, by