İç Mimarlık Öğrencileri
İç Mimarlık Mekanlar son derece önemli olan kavramların karşılamaktadır. Çünkü mekanların varlığı çok önemli ihtiyaçların karşılanmaıs noktasında başat rol oynar. İnsanların sahip oldukları tüm hayat alanlarının mekanlara bağlı olması çok önemli görülmektedir. Çünkü tüm mekanlar insanlar içindir. Mekan dendiği zaman belirli bir açıklama yapılması gerekmektedir. Mekan, açık yada kapalı olabilen, içerisinde veya dolayında, yaşamın gerçekleştiği önemli bir kavramdır. Mekanlar, insan hayatının her noktasında yer almaktadır. Bu nedenle insan hayatı için kaçınılmaz bir öneme sahip oldukları düşünülmektedir. Mekanlar ile insanlar arasıdnaki bağ da, bu şekilde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Mekanların kullanımı ile alakalı olarak, farklı seçimlerin varlığından bahsetmek mümkündür. Bu kullanımların en iyi biçimde değerlendirilmesi için ise belirli bir gözün varlığı önemlidir. Bu değerlendirmeler elbette, kişisel biçimde de sağlanabilir. Ancak çok daha iyi bir sonucun alınması için yapılması gereken, her alanda olduğu gibi bu alanda da bir uzmana danışmak olarak değerlendirilebilir. İç mimarlık bu açıdan gerekli desteği sağlayacak asıl meslek grubudur. Mekanların kullanımı konusunda en iyi randımanı almak adına, sağlanan bu destek iç mimarlık birimlerince sağlanır. Bu sayede en iyi sonucun alınması muhtemel hale gelebilir. Mekanlar son derece kişisel olarak da değerlendirilebilir. Ancak her göz, mekanlar ile ilgili gerekli değerlendirmeyi en iyi şekilde yapamaz. Zira bu konuda önemli bir eğitimin var […]
29 Oca 2018 in Genel, by
İç Mimarlık Çalışmalarımız
Mekanların içinde yer alan çok sayıda farklı objenin varlığından bahsetmek mümkündür. Çünkü insanların bulunduğu ortamlarda, var olan eşyalar son derece çeşitlidir. Yaşamın her bir noktasında farklı bir iz barındıran mekanlar, sayısız eşya ile düzenlenmiş doğal ortamlardır. Bu nedenle, bu alanlar üzerinde son derece önemli düzenleme çalışmasından bahsetmek mümkündür. Mekanlar insanlar için vazgeçilmez alanlardır. Bu durumun en önemli nedeni, elbette mekanlara olan ihtiyaçtır. Mekanlar her anlamda ihtiyaç duyulan alanlardır. Bu açıdan mekanlar ile ilgili olan her husus son derece önem arz etmektedir. Mekanlar üzerinde, insanların etkili olması da bu konu üzerinde son derece doğal bir durumdur. Çünkü insanlar genel anlamda yaşadıkları alanları özelleştirmektedirler. Bu özelleştirme işlemi de, mekanların yeniden düzenlenmesini gerekli kılan önemli teknik çabaları gerekli kılar. Mekan düzenlemesi konusunda sağlanan profesyonel çalışmaların yapılması için iç mimarlık alanında yardım almak gerekmektedir. Söz konusu olan bu durumun, dayandığı asıl nokta ise iç mimarlık alanında yapılan tüm faaliyetlerin, bahsi geçen amaca direkt olarak hizmet etmesidir. Mekanların kişilere özel hale getirilmesi ve bu alanda yapılan çalışmalar çok büyük önem taşır. Bu amaca yönelik olarak yapılan çalışmalar, önemli teknik bilgileri de gerekli kılar. Bu teknik bilgilerin sağlanması da iç mimarlık çalışmaları ile gerçekleşir. İç mimarlık alanının son derece önemli olan bir alan olarak değerlendirilmesinin yegane […]
30 Kas 2017 in Genel, by
İç Mimarlık Mekanları
İç Mimarlık İnsan hayatı ile ilgili genel değerlendirme yapıldığında çok sayıda farklı noktanın dikkat çekici olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu alanların her birinin önemli ölçüde hayatın genelinde etkili olduğu önemli bir gerçektir. Çünkü insan hayatı çok sayıda farklı değişkenin etkisi altıda sürüp giden bir akışı ifade etmektedir. Söz konusu olan farklı noktaları hem genel ve hem de özel manada değerlendirilmesi de mümkün bir durumdur. Genel anlamda var olan bu manaların, farklı açılardan farklı önem derecelerine sahip olması da bilinen bir gerçektir. Söz gelimi, hayatın tamamı için geçerli olan noktalar ise daha farklı biçimde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu noktalardan bir tanesi de mekanlar olarak anılabilir. Mekanlar hayatın her alanında var olan bir unsur hükmündedir. Bu açıdan mekanlar ile ilgili çok sayıda farklı ilgi çekici tespitinden olduğu da belirtilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Mekanlar insan hayatını kökünden etkisi altına alan önemli unsurlardır. Bu noktada çeşitli faktörler etkili olur. Özellikle mekanların kullanım biçimleri, hayat akışı üzerinde önemli görülmektedir. mekanların kullanımı noktasında insanlara uzman desteği sağlayan alanların olması, çok daha önemli kolaylıkları sağlamaktadır. Bu noktada farklı alanların varlığından bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu alanlara verilecek en kapsamlı örnek de iç mimarlıktır. İç mimarlık son derece kapsamlı hizmetleri bulunan önemli bir bilgi birikimidir. İç mimarlık konusunda farklı birçok […]
22 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon
Ofis Dekorasyonu ve İç dekorasyon İnsanlar için söz konusu olan farklı kavramların varlığı önemli güç kaynakları olarak ön plana çıkabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman farklı alanlar için farklı birtakım özellikler, bu vurucu etkiyi sağlamaktadır. Söz konusu olan bu durum var olan kavramların gücünü çeşitli alanlar için geçerli kılmaktadır. Bahsi geçen bu konuda çeşitli alanlarda var olan etkinin yanı sıra, genel olarak etkileyici birtakım kavramların varlığından da bahsetmek gerekir. Yani hangi alana uygulanırsa uygulansın, o alan içinde önemli bir yeterliliği ve dikkati sağlayan kavramlar mevzu bahistir. Bu noktada verilecek çok fala örneğin olmadığından bahsetmek gerekir. Ancak konusu hakkında tam manası ile örnek olabilecek karam görselliktir. Görsellik algıları son derece etkin bir biçimde yönlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman görsellik içine girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu durum görselliğin gücünün farklı noktalarda kullanılabilir olmasını ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan verilebilecek örneklerden bir tanesi de insanların sürekli olarak içinde bulundukları mekanlardır. Mekanlarda meydana gelen bu durum, mekansal zenginliği geçerli kılar. Evlerde ve iş yerlerinde de bu durum geçerlidir. Ofislerde söz konusu olan görsellik katma çabaları ofis dekorasyonu olarak ifade edilebilir. Genel olarak dekorasyonel çalışmaların içinde değerlendirilen bu işler, mekanların önemli ölçüde değişikliğe uğratılmasının, farklı hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu gibi durumların en önemli sonucu, mevzu […]
30 Eki 2017 in Genel, by
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İnsanlar yaşadıkları mekanlarda, kendilerine ait birtakım varlıklar aracılığı ile çok daha rahat hissedebilmektedirler. Bu noktada, insanların mekanlara kendilerinden bir şeyler katabilmeleri önemli bir lükse olarak görülmektedir. Mekanlar ile insanlar arasında son derece önemli bir uyumun varlığından bahsetmek de önemli bir gerekliliktir. Çünkü mekanlara bağlı olarak yaşamak zorunda olan insanların, söz konusu alanlar ile bağ kurmamaları son derece absürt olabilirdi. Mekanlar bağlamında, özellikle profesyonelliğin gerekli görüldüğü durumlar olabilir. Yani mekanların hangi biçimde kullanılacağına bağlı olarak belirli bir uzman gözünün mekanı değerlendirmesi gerekli görülür. Bu uzman göz aracılığı ile çok daha olumlu ve uyumlu bir mekan elde etmek mümkün hale gelebilmektedir. Mekanların kullanımı noktasında da bu profesyonellik son derece önemli görülür. Çünkü, kişiler mekanlarının kullanımı hakkında, belirli bir fikre sahip olsalar da, uzman görüşler çok daha yerinde ve anlamlıdır. Bahsi geçen bu konuda iç mimarlık çalışmaları, gerekli olan uzmanlığın asıl kaynağıdır. İç mimarlık, mekanların kullanımı hakkında, insanlara yol gösteren ve bu mekanların nasıl döşeneceğine dair güçlü fikirleri olan bir alandır. İç mimarlık, genel anlamda, bir mekanın kontrolünü tamamen ele alabilir. Bu sayede, çok daha profesyonel bir biçimde, kullanım kolaylığı ve stil ortaya koyabilir. Ancak genel olarak, iç mimarlar, söz konusu olan asıl bilgiler ile, mekan sahibi kişilerin isteklerinin ortasını bulmaktadır. Bahsi geçen […]
14 Eki 2017 in Genel, by