İç Mimarlık Mekanları
İç Mimarlık İnsan hayatı ile ilgili genel değerlendirme yapıldığında çok sayıda farklı noktanın dikkat çekici olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu alanların her birinin önemli ölçüde hayatın genelinde etkili olduğu önemli bir gerçektir. Çünkü insan hayatı çok sayıda farklı değişkenin etkisi altıda sürüp giden bir akışı ifade etmektedir. Söz konusu olan farklı noktaları hem genel ve hem de özel manada değerlendirilmesi de mümkün bir durumdur. Genel anlamda var olan bu manaların, farklı açılardan farklı önem derecelerine sahip olması da bilinen bir gerçektir. Söz gelimi, hayatın tamamı için geçerli olan noktalar ise daha farklı biçimde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu noktalardan bir tanesi de mekanlar olarak anılabilir. Mekanlar hayatın her alanında var olan bir unsur hükmündedir. Bu açıdan mekanlar ile ilgili çok sayıda farklı ilgi çekici tespitinden olduğu da belirtilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Mekanlar insan hayatını kökünden etkisi altına alan önemli unsurlardır. Bu noktada çeşitli faktörler etkili olur. Özellikle mekanların kullanım biçimleri, hayat akışı üzerinde önemli görülmektedir. mekanların kullanımı noktasında insanlara uzman desteği sağlayan alanların olması, çok daha önemli kolaylıkları sağlamaktadır. Bu noktada farklı alanların varlığından bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu alanlara verilecek en kapsamlı örnek de iç mimarlıktır. İç mimarlık son derece kapsamlı hizmetleri bulunan önemli bir bilgi birikimidir. İç mimarlık konusunda farklı birçok […]
22 Kas 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyonel Faaliyetler
Ofis Dekorasyonu Dekorasyon kavramı son derece önemli bir kavram oalrka hayatımızda varlığının sürdürmektedir. Bu kavramın çok farlı yanları ve çok farklı anlamları olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Söz konusu olan bu çeşitliliğin önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade etmek ise en anlamlı olanıdır. Çünkü dekorasyon, pek çok farklı kavram için de geçerli olduğu üzere önemli bir faaliyet alanına sahiptir. Diğer yandan çok yaygın bir çalışma sahası olmasına bağlı olarak, önemli bir fayda sağlamaktadır. Bu faydadan yararlanmak, mevzu bahis olan mekanlarda yapılacak dekor uygulamaları ile mümkün hale gelir. Örneğin bir ev için düşünülsün. Bu evin her bir odası için farkı bir dekorasyon biçimi gerekli olur. Bu durum, hem odanın kullanılış amacı ile ve hem de yapısal anlamda sahip olduğu özellikler ile yakından alaka içindedir. Dekorasyon farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmaları içermektedir. Yani bir odanın daha renkli hale getirilmesi için dekorasyon yapılabilir. Diğer yandan daha modern bir görünüm elde etmek için de dekorasyon yapılabilir. Anlaşıldığı üzere odaların kullanım amacına göre farklı durumlar söz konusu olmaktadır. Dekorasyon uygulamaları sadece evler için değil aynı zamanda ofisler için de geçerlidir. Ofis dekorasyonu olarak adlandırılan gruptaki uygulamalar genel anlamda yoğun talep edilmektedir. Dekorasyonel faaliyetler mekanların içini doldurmayı amaçlamaz. Farklı dokunuşlar ve teknikler ile mekanları daha değerli hale […]
10 Kas 2017 in Genel, by