İç Dekorasyon Özenli Yapılırsa…
En sevdiğiniz kafede, neden saatlerce hiç bıkmadan oturabildiğinizi düşündünüz mü? Elbette yanınızdaki sevdikleriniz ve mekanın birbirinden eşsiz lezzetleri bu duruma etki ediyordur ancak bunun büyük bir nedeni daha var! Bu da bu mekanların iç dekorasyonudur. İç dekorasyon, sadece görünümün düzenlenmesi değil, bu görünümün insanların ruh haline hitap edecek bir şekilde düzenlenmesi demektir. Yani dekore edilen alan içerisinde bulunan kişiyi olumlu açıdan etkilemeli, bu alanda rahatlıkla saatler geçirebilecek kadar huzurlu ve mutlu etmelidir. Bu nedenle dekorasyonda buna uygun mobilyalar seçilmeli, duvar renkleri insanın içini ferahlatmalı, seçilen tablo, süs eşyaları ve hatta bitkiler de mekana uyum sağlamalıdır. Her mekanın kendine özgü bir karakteri ve teması vardır. Bu nedenle bu karaktere ve temaya uygun bir dekorasyon yapılması mekanın kararlılığı açısından önemlidir. Söz konusu evler olduğunda ise, iç dekorasyonda önemli olan nokta ev sahibinin karakterine uygun olarak düzenlenmesidir. Ev sahibinin sevdiği renkler, karakterine hitap eden tablolar, sevdiği tarzda mobilyalar, bir ev dekorasyonunda yer almalıdır. Bu eşyalar, ev sahibin rahat edeceği şekilde yerleştirilmeli ve kullanım alanları kısıtlanmamalıdır. Bir iş yerinde ise iç dekorasyon ne kadar özenli yapılırsa, sizin kara geçmenize yardımcı olacak müşterilerin psikolojisine oynayacaktır. Ayrıca, içerisinde bulunan çalışanların çok daha verimli bir performans sağlamalarına yardımcı olacaktır. Karanlık, boğucu ortamlarda çalışanların iş verimliliği düşecek ve […]
05 Şub 2018 in Genel, by
İç Dekorasyon Faaliyetlerinde Görsellik
Belli başlı kavramların insan hayatında çok ciddi etkilere sahip olması, çok önemli süreçleri ifade eder. Bu kavramların varlığının bu denli önemli görülmesi, ciddi bir etki alanına sahip olması ile yakından alakalıdır. Söz konusu olan bu kavramlar son derece önemli kavramlar olarak dikkat çeker. Giyimden aksesuara, mekanlardan dış alanlara kadar pek çok farklı alanda, söz konusu olan bu kavramlar geçerli ve değerlidir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ortak kavramlardan bahsedilmektedir. Çünkü ortak kavramların kullanım alanları son derece yaygın ve kapsamlıdır. Söz konusu olan bu kavramlar aynı zamanda ciddi etkilerin de sahibi durumundadırlar. Bahsi geçen kavramlardan bir tanesi de görselliktir. Görsellik, çok önemli bri etkililik alanına sahip olan kavramlarda arasında yer alır. Farklı alanlarda geçerli olabilecek bir kavram olması, bu konuda önemini arttıran en önemli sebep olmaktadır. Görsellik, herhangi bir görünüme sahip olma durumu olarka genel anlamda ifade edilebilir. Bu durum,ışığın var olduğu tüm ortamların veya metaların bu kavram içine dahil olması anlamına gelmektedir. Söz konusu kavram, dekorasyon kavramının çinde yer alan en önemli kavramlar arasında yer alır. Çünkü dekorasyon görselliği en iyi düzeye getirme yolunda atılan adınların toplamı olarak görülebilir. Görselliği ön plana çıkarmak son derece önemli bir uğraştır. Çünkü her eşya, giysi veya meta için görsellik eşit miktarda değildir. Bu nedenle […]
25 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Uygulamaları
İç Dekorasyon Ön plana çıkan farklı değerlendirme ve kavramların hayatımızda son derece önemli yerlere sahip olması, bizlerin de belirgin değerlere sahip olmamızda önemli etkiye sahiptir. Bu noktada çok sayıda farklı örnek vermek mümkün olmaktadır. Bahsi geçen konularda son derece önemli olan belli başlı noktalar vardır. Bu noktalar arasında son derece önemli olan en önemli nokta görselliktir. Görsellik son derece etkili bir kavram olmakla beraber son derece önemli bir etki alanına da sahiptir. Bu noktada görselliğin gücünen faydalanmak her alan için geçerli olabilecek bir durum olur. Görsellik insanların dolaylı anlamda algılarını etki altında bırakılmasında önemli bir silahtır. Bu noktada görsellik değeri yüksek olan her unsur daha da etkili hale gelir. Söz konusu alanda gerekli olabilecek her alanda görselliğin kullanılması mümkündür. Bu anlamda insanların sürekli olarak hayatlarında yer kaplayan önemli detaylar da bu kavramın gücünden faydalanılabilecek özelliğe sahiptir. Bu açıdan örneği verilebilecek çok sayıda farklı alan vardır. Bu noktada geçerli olan en önemli konulardan biri de mekanlardır. Mekansal anlamda var olan çeşitli görsel etmenler gerekli görülen birtakım değişiklikler ile daha etkili hale gelebilir. Bu noktada var olan en önemli özellik iç dekorasyon uygulamalarının en iyi şekilde yapılmasıdır. Mekanların insanlar açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda […]
20 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Uygulalamarı
İç Dekorasyon İnsanların hayatı üzerinde çok farklı etmenler rol oynaması, insanı aynı zamanda çok daha etki altında bir varlık olarak anlamamızı sağlar. İnsan hem gereksinim duyan ve hem etkilenen bir varlıktır. Bu durumun en önemli delilleri, sebebi anlaşılmayan mutluluklar yada hüzünler olabilir. Bu noktada etkileniyor olmanın yada etki altında olmanın çok daha ilerisinde bir durumun geçerlilik kazanmış olmasından bahsetmek gerekir. İnsan her manada etki altında kalabilen bir canlıdır. Bu noktada gözlerin gördüğü her unsurun önemli bir etki sağlaması olması bir durum olarak ifade edilebilir. Bu nedenle görüntüsü olan her şey hayatımızda önemli bir etki bırakır. Bu noktada önemli gerekliliklerin de aynı konu içinde değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Söz konusu gereklilikler içinde yer alan mekansal varlık, önemli ölçüde geçerlilik kazanmış bir durumdur. Yani aslında zaten var olan bir geçerlilik için çeşitli şekillerde yorum yapılabilir. Mekansal varlık aynı zamanda önemli bir yapılanmayı da gerekli kılar. Daha önce de ifade edildiği gibi, çeşitli etkilerin altında olan insan mekan görsellerinin de aynı biçimde etkisi altındadır. Bu noktada mekanların insan üzerindeki etkisi araştırıldığında önemli detaylar dikkat çekmektedir. Söz konusu olan bu durum bir alan olarak iç dekorasyon uygulamalarını gerekli hale getirir. Mekanların insanlar üzerindeki dolaylı etkisi son derece önemli bir etkiyi işaret eder. Bu noktada geçerli […]
13 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Çalışmaları
Belirli konularda çok farklı noktaların daha hassas olduğu görülür. Bu konular, çeşitli alanlarda gerçekleşen birtakım önemli gelişmeler olabilir. Bunların yanı sıra, gündelik hayatın içinde var olan bazı değişmezler de olabilir. Söz konusu hassasiyet gerektiren konular, özelikle görsel uyumu çok önemli hale getirmiştir. Görsel uyum ve düzen, insanların yaşamlarında çok fazla gerekli görülen ve önem verilen temel prensiplerdir. Görsel uyum sağlanan yerlerde, çok daha önemli işlerin yapılıyor olması dikkat çeker. Bahsi geçen görsel uyum, sadece sıkıcı renklerin veya farklı varlıkları bir arada olması uyumu değildir. Bahsedilen uyum yalnızca bu şekilde aranmamaktadır. Bu noktada belirgin birtakım kuvvet merkezlerinin var olduğundan bahsetmek mümkün olmaktadır. Çünkü uyum dendiği zaman, zıtlıkların uyumu da önemli bir gerçektir. Ve çoğu yerde önemli bir görselliği ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu olan bu kavramlar, mekanlar ve çeşitli ortamlar için de geçerli olmaktadır. Aslında, insan hayatında var olan bu çalışmalar noktasında müsait olan her yerde bu kavramların varlığından bahsetmek mümkündür. Ancak mekanlarda geçerlilik kazanan uyumun en önemli çıkış noktası dekorasyon çalışmalarıdır. Dekorasyon, bahsi geçen görsel uyum ve düzenin sağlanması noktasında yapılan bütün çalışmaları ve bunların yanı sıra söz konusu olan birtakım ek uygulamaları kapsar. Bu sayede çok kapsayıcı ve genel bir disiplin olarak varlığının sürdürür. Mekanların güzelleşmesi, belirgin bir tarzın, mekan […]
31 Eki 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon
Ofis Dekorasyonu ve İç dekorasyon İnsanlar için söz konusu olan farklı kavramların varlığı önemli güç kaynakları olarak ön plana çıkabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman farklı alanlar için farklı birtakım özellikler, bu vurucu etkiyi sağlamaktadır. Söz konusu olan bu durum var olan kavramların gücünü çeşitli alanlar için geçerli kılmaktadır. Bahsi geçen bu konuda çeşitli alanlarda var olan etkinin yanı sıra, genel olarak etkileyici birtakım kavramların varlığından da bahsetmek gerekir. Yani hangi alana uygulanırsa uygulansın, o alan içinde önemli bir yeterliliği ve dikkati sağlayan kavramlar mevzu bahistir. Bu noktada verilecek çok fala örneğin olmadığından bahsetmek gerekir. Ancak konusu hakkında tam manası ile örnek olabilecek karam görselliktir. Görsellik algıları son derece etkin bir biçimde yönlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman görsellik içine girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu durum görselliğin gücünün farklı noktalarda kullanılabilir olmasını ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan verilebilecek örneklerden bir tanesi de insanların sürekli olarak içinde bulundukları mekanlardır. Mekanlarda meydana gelen bu durum, mekansal zenginliği geçerli kılar. Evlerde ve iş yerlerinde de bu durum geçerlidir. Ofislerde söz konusu olan görsellik katma çabaları ofis dekorasyonu olarak ifade edilebilir. Genel olarak dekorasyonel çalışmaların içinde değerlendirilen bu işler, mekanların önemli ölçüde değişikliğe uğratılmasının, farklı hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu gibi durumların en önemli sonucu, mevzu […]
30 Eki 2017 in Genel, by