Dekorasyon Faaliyetleri
Dekorasyon Görselliğin en çok ön plana çıktığı günümüzde, bu konu ile alakalı sayısız çabanın veriliyor olması da önemli bir realitedir. Görsellik, her alanda var olan ve uğruna çok ciddi bütçelerin ayrıldığı çok önemli bir kavramdır. Görsellik sağlanması için çok önemli çabaların verildiği bir alandır. Bu alanda var olan tüm etmenler, görselliği sağlamaya yönelik çabalar arasında yer alır. Görselliğin geçerli olduğu tüm alanlar hayatın her alanında var olan önemli alanlardır. Bu alanların içinde, kişisel birtakım ögeler dahil odluğu gibi, diğer yandan da çeşitli mekansal açılar söz konusu olmaktadır. Mekansal açıdan var olan görsellik ise, çok daha farklı prensipleri işler hale getirir. Mekansal anlamda var olan görsellik, sağlanması çok daha uzun zamanları alan bir özelliğe sahiptir. Çünkü mekanlar, çalışma alanı geniş ve detaylı olan alanlardır. Diğer yandan mekansal değeri farklı olan, alanlardan da bahsetmek mümkündür. Bu nedenle gerekli görülen tüm çalışmalar dekorasyon faaliyetleri kapsamında yer alır. Mekanlarda görsel ögelerin birtakım şekillerde değişikliğe götürülmesi, farklı işlerin uygulamasının gerekli kılar. Belirli eşyaların görsel anlamda ön plana çıkarılması, bazılarının ise daha geri plana alınması gibi çeşitli şekillerde çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıdan önemli çabaların verildiği dekorasyon çalışmaları uzun solukludur. Dekorasyon faaliyetlerine göz atıldığı zaman, bu faaliyetlerin genel olarak belirgin özellikler taşıdığı gözlenir. Çünkü, mekansal görselliğin ön […]
18 Ara 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Sahaları
Ofis Dekorasyonu Çeşitli alanların, farklı faaliyetler içinde olması son derece doğal bir durumdur. Her bir disiplinin kendi içinde önemli çalışmaları ve prensipleri vardır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, söz konusu olan alanların çeşitli nedenlere dayalı olarak kategorilere ayrılması olası bir durumdur. Bu sayede, alanların çok daha iyi anlaşılması mümkün olabilir. Bu açıdan belirli anahtar kelimelerin varlığı, önemli ölçüde alanların sınıflandırılmasına yardımcı olur. Her bir alanın ön plana çıkardığı veya amaçladığı birtakım hususlar olabilir. Bu hususlar da söz konusu olan kategorize etme işleri için son derece etkilidir. Bu açıdan örnek verilebilecek alanlardan biri de görsel alanlar olarak açıklanabilir. Görsel alanlar, ismi itibari ile önemli ölçüde görselliğin ön plana alınması noktasında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların görselliğin yanı sıra birtakım elverişlilik noktalarının da içermesi gerekmektedir. Bahsi geçen alanlara verilecek örnekler oldukça fazladır. Moda akımlarının yön verdiği tüm alanlar, bu sayılan disiplinler içinde değerlendirilebilir. Çeşitli tarzların söz konusu olduğu bu bilgiler, farklı uygulama alanlarına sahip olmak kaydı ile birbirinden ayrılır. Örneğin belirgin bir akımın en önemli stili, bir kıyafetin üzerine uygulandığı gibi, diğer yandan da bir eşyaya uygulanabilir. Bu noktada dekorasyon ön sırada değerlendirilen alanlardan biridir. Ofis dekorasyonu da belirli prensiplerin var olduğu önemli bir sahadır. Ofis dekorasyonu son derece önemli olan dekorasyon sahaları arasında […]
23 Eki 2017 in Genel, by