İç Dekorasyon Çalışmaları
Belirli konularda çok farklı noktaların daha hassas olduğu görülür. Bu konular, çeşitli alanlarda gerçekleşen birtakım önemli gelişmeler olabilir. Bunların yanı sıra, gündelik hayatın içinde var olan bazı değişmezler de olabilir. Söz konusu hassasiyet gerektiren konular, özelikle görsel uyumu çok önemli hale getirmiştir. Görsel uyum ve düzen, insanların yaşamlarında çok fazla gerekli görülen ve önem verilen temel prensiplerdir. Görsel uyum sağlanan yerlerde, çok daha önemli işlerin yapılıyor olması dikkat çeker. Bahsi geçen görsel uyum, sadece sıkıcı renklerin veya farklı varlıkları bir arada olması uyumu değildir. Bahsedilen uyum yalnızca bu şekilde aranmamaktadır. Bu noktada belirgin birtakım kuvvet merkezlerinin var olduğundan bahsetmek mümkün olmaktadır. Çünkü uyum dendiği zaman, zıtlıkların uyumu da önemli bir gerçektir. Ve çoğu yerde önemli bir görselliği ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu olan bu kavramlar, mekanlar ve çeşitli ortamlar için de geçerli olmaktadır. Aslında, insan hayatında var olan bu çalışmalar noktasında müsait olan her yerde bu kavramların varlığından bahsetmek mümkündür. Ancak mekanlarda geçerlilik kazanan uyumun en önemli çıkış noktası dekorasyon çalışmalarıdır. Dekorasyon, bahsi geçen görsel uyum ve düzenin sağlanması noktasında yapılan bütün çalışmaları ve bunların yanı sıra söz konusu olan birtakım ek uygulamaları kapsar. Bu sayede çok kapsayıcı ve genel bir disiplin olarak varlığının sürdürür. Mekanların güzelleşmesi, belirgin bir tarzın, mekan […]
31 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Örneklerimiz
Görselliğin geçerlilik kazandığı tüm ortamlarda önemli bir dikkat hali ortaya çıkar. Görselliği ön plana çıkarılmış olan her şey aynı zamanda dikkat çekici hale gelmektedir. Bu durum görsel gücün farklı ortamlarda kullanılması konusunda önemli bir teşviğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Görsellik kavramının günümüzde çok daha geçerli bir hal alması, bu kavramın gücünün daha çok fark edilmesi ile yakından alakası avrdır. Görsellik, insana dair olan tüm alanlarda kendini hissettirecek bir güce sahiptir. Diğer yandan da önemli ölçüde belirli alanları daha çok etkiler. Bu noktada ortaya çıkmış olan alanlar genel olarak daha iyi bir gelişime tabi olmuşlardır. Söz konusu olan bu alanların içinde dekorasyon da yer almaktadır. Söz konusu olan dekorasyon alanı, mekansal anlamda söz konusu olan bilgi ve birikimin yansıtılması için varlığının sürdürür. Dekorasyon anlamında görselliği ön plana çıkarılmak istenen sayısız farklı mekan olabilir. Bu mekanların hangi amaç için kullanılıyor oldukları da değişkendir. Ancak genel olan durum, dekorasyonun her ortam içn geçerli bir alan olmasıdır. Dekorasyon ifade edildiği şekilde ofislerde de geçerli olabilen bir kavramdır. Ofislerde sağlanan düzenlemeler ofis dekorasyonu şeklinde ifade edilebilir. Dekorasyonun önemli kaynaklarından bir tanesi olan ofis dekorasyonu son derece önemli bir çalışmayı gerekli kılar. Ofislerde meydana gelen eşya düzenleme, renk ve çeşitliliklerin sağlaması ofis dekorasyonu çalışmaları dahilinde yer […]
24 Eki 2017 in Genel, by