Mimarlık Mesleği İcrası
Her meslek, herkes tarafından kutsal ve değerli sayılmayabilir. Fakat sevdiği işi yapan herkese kendi yaptığı iş, mesleği her ne olursa olsun kutsal ve benzersiz gelir. Mimarlık da bu mesleklerden biridir. Evet, belki mimarlar bir doktor gibi hayat kurtarmazlar, fakat insanların hayatını daha yaşanılır, daha kaliteli hale getirebilmektedirler. Hele de mimarlığı severek yapıyorsa bir kişi, bu mesleğin saygınlığı tartışılmazdır. Mimarlığa yukarıdan ve sığ bir bakış açısıyla bakmak isterseniz bu mümkündür. O çerçeveden baktığınızda gridir mimarlık. Sayılardan, yalın çizim ve ölçülerden ibarettir. Ve yukarıdan gördüğümüz o mimar, bu kez bir tüccardır. Dinlemez, anlamaz, hayal etmez, hayal edileni değil para edeni yapar. İşini sevdiği için değil, hayatı güzelleştirmek için değil, sadece ve sadece para için çizer onun kalemi. Oysa mimarlık bu değildir. Mimarlık pek çok sıfatı içerisinde barındırır. Mimarlık sanattır, matematiktir, yetenektir, hayal gücüdür, düşüncedir, ahenktir, uyumdur, mutlu etmektir ve daha nicesidir. Mimarın belli bir üniforması yoktur. Bazen giyer üstüne işçi tulumlarını; kırar, döker, yapar, bazen çeker takımları; yazar, çizer ve sunar. Bazen de giyiverir bir psikolog önlüğünü ve dinler hastasını dinleyen bir doktor hassasiyetiyle müşterisinin talebini, ihtiyacını. Ve onu anlamaya, onun hayalini kendi hayal dünyasında canlandırmaya çalışır. Mimarlığı icra edebilmek için önce yetenek gerek, sınırları biçilemeyen bir hayal gücü gerek, sabır, özveri, […]
29 Eyl 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon İç Mimar
Ofis Dekorasyon İnsanların yaşam alanları, onlar için çok fazla önem arz etmektedir. Bu durumun en önemli kanıtı da, bu alanda yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalara göre, mekanların insanlar üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Ve hatta mekanların yapılandırılması, ışıklandırılması ve daha pek çok detay çeşitli durumlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu durumlar, insanların çeşitli durumlarıdır. Üzüntü, korku, sevinç, başarı, endişe gibi çeşitli duygu durumları mekanlardan etkilenmektedir. Mekanların biçimsel özellikleri ve diğer özelikleri bu nedenle çeşitli süreçlerin ve hesaplamaların sonucunda son haline getirilmektedir. Bu çalışmaların tamamı uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu noktada iç mimar denilen uzmanların yaptığı çalışmalar mükemmel sonuçları ortaya çıkarmaktadır. İç mimarlar, görüş mesafeleri son derece gelişmiş insanlardır. Estetik alanda algısı son derece gelişmiş olan bu meslek grubu, çok yönlü işle yapmaktadır. Her anlamda, bekleneni sağlamak durumunda olmaları, başarılarının asıl sırrıdır. Mekanların adeta konuşmasını sağlayan meslek erbabı olarak iç mimarlar takdir edilmektedir. İç mimarlar, insanların hayatlarında derin etkiler sağlarlar. Bu durum mekan algılarının çok fazla gelişmiş olması ile yakından alakalıdır. Mekanlardan çok iyi anlayan iç mimar dediğimiz bu uzan grup, insanların içinde bulunacağı mekanları onlara özel hale getirebilir. Diğer yandan da mekanların kullanışlılığını arttırmak için çok sayıda farklı teknik denemesi de yapabilir. İç mimarlar her iki özelliği biraraya getirebilecek bilgiye sahip kimselerdir. Yani […]
28 Eyl 2017 in Genel, by
Mimarlık Alanı
Mimarlık İnsanların yaşantılarının, meslekler üzerindeki etkisi son derece etkileyicidir. Biraz daha detaylı düşünüldüğü takdirde, söz konusu olan tüm mesleklerin hizmet sektörü dahilinde değerlendirilebileceği sonucuna varılabilir. Çünkü söz konusu olan meslekler, insan hayatının belirli bir noktasında, bir eksikliğin kapatılması için hizmet eder. Bu gerek, üretimle ve gerekse de çeşitli planlamalar aracılığı ile sağlanabilir. Söz konusu olan meslekler içerisinde yer alan önemli alanlar bu açıkları kapatma amacı ile varlıklarını sürdürür. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde, sayısız konunun var olduğu sonucuna varılabilir. Bu durum da, sayısız alanın ve mesleğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu meslekler arasında yer alan mimarlık da, insan hayatının devamlılığını, garanti altına alan ve bu konuda çok önemli çalışmaların yapıldığı önemli bir meslek konumundadır. Mimarlık ile ilgili çok önemli bilgilerin varlığından bahsetmek mümkündür. Bu durumun en önemli nedeni de, alanın çok mühim ihtiyaçlara cevap vermek için var olmuş olmasıdır. Mimarlık son derece eski bir meslek olarak değerlendirilebilir. Çünkü, söz konusu olan alanın çalışma sahası insan varlığına dayanır. Bu noktada insanların var oluşundan bu yana mimariden bahsetmek mümkündür. Mimarlık, mekanlar ile insanlar arasında kurulan bağ aracılığı ile çalışan önemli bir mekanizmadır. Mimarlık açısından, insanın sahip olduğu değer de buna bağlı olarak çok yüksektir. Mekanların insanlara tabi olması ve insanların mekanlara olan ihtiyacı […]
27 Eyl 2017 in Genel, by
İç Mimar İhtiyacı
İç Mimar İnsanların uğraşlarına bakıldığında farklı noktalarda işlerlik görülmektedir. Yani meslek dalları içinde insani olarak çok önemli bir çeşitlilik vardır. Bu çeşitliliğin en önemli nedeni olarak da, insan hayatının çok yönlü oluşu ön planda gösterilebilir. Söz konusu olan meslekler arasında hayatın kolaylaşması açısından mutlaka bir yada birkaç noktanın varlığından bahsetmek mümkündür. Yaşam alanları, iç mekanlar, dış mekanlar, hafif yada ağır işler, üretim mekanizmaları gibi çok sayıda farklı değişken meslek dalları üzerinde son derece etkili olan önemli etmenlerdir. Genel mesleki yapı içinde yer alan iç mimarlık alanı da bu alanlar arasında son derece önemli olan bir konumda yer alır. Bu noktada, söz konusu alanın işlerliği çok önemli görülür. İnsanların mekanlar ile arasında var olan ilişki, bu açıdan son derece önemlidir. Mekana bağlı olan insanın, bu açıdan sahip olduğu ihtiyaç, iç mimar ihtiyacını da daha belirgin hale getiren önemli bir sebep hükmündedir. İç mimar dendiği zaman akla gelen, çeşitli mekanların dizayn edilme çabalarını yürüten kişi olmasıdır. Bu önemli bir gerçekliktir. Elbette iç mimarlar, mekanların dizayları üzerine çalışırlar. Bu noktada, insanların kendilerinden talep ettikleri çalışmalar ön plandadır. Özellikle bireysel şekilde çalışma sistemine ve rutinine sahip olan iç mimarlar son derece önemli çalışmalar gerçekleştirmektedirler. İç mimar olan kimseler bunların yanı sıra, mekanların en iyi […]
26 Eyl 2017 in Genel, by
İç Mimari Uzmanları
İç Mimar İnsanların yaşam alanları, onlar için çok fazla önem arz etmektedir. Bu durumun en önemli kanıtı da, bu alanda yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalara göre, mekanların insanlar üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Ve hatta mekanların yapılandırılması, ışıklandırılması ve daha pek çok detay çeşitli durumlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu durumlar, insanların çeşitli durumlarıdır. Üzüntü, korku, sevinç, başarı, endişe gibi çeşitli duygu durumları mekanlardan etkilenmektedir. Mekanların biçimsel özellikleri ve diğer özelikleri bu nedenle çeşitli süreçlerin ve hesaplamaların sonucunda son haline getirilmektedir. Bu çalışmaların tamamı uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu noktada iç mimar denilen uzmanların yaptığı çalışmalar mükemmel sonuçları ortaya çıkarmaktadır. İç mimarlar, görüş mesafeleri son derece gelişmiş insanlardır. Estetik alanda algısı son derece gelişmiş olan bu meslek grubu, çok yönlü işle yapmaktadır. Her anlamda, bekleneni sağlamak durumunda olmaları, başarılarının asıl sırrıdır. Mekanların adeta konuşmasını sağlayan meslek erbabı olarak iç mimarlar takdir edilmektedir. İç mimarlar, insanların hayatlarında derin etkiler sağlarlar. Bu durum mekan algılarının çok fazla gelişmiş olması ile yakından alakalıdır. Mekanlardan çok iyi anlayan iç mimar dediğimiz bu uzan grup, insanların içinde bulunacağı mekanları onlara özel hale getirebilir. Diğer yandan da mekanların kullanışlılığını arttırmak için çok sayıda farklı teknik denemesi de yapabilir. İç mimarlar her iki özelliği biraraya getirebilecek bilgiye sahip kimselerdir. Yani […]
25 Eyl 2017 in Genel, by