İç Mimarlık Alanında Yapılan Çalışmalar
İnsanlar, doğaları gereği, etraflarında yer alan tüm objeleri çeşitli şekillerde düzenlemeye eğilimlidirler. Bu noktada da, farklı biçimleri ve uyumları göz önünde bulundurarak hareket ederler. Genelde, bu konuda kişisel zevkler önemli bir rol oynar. Ancak, trend olarak ifade edilen, dönemsel modaları ifade eden bir takım zevkler de, bu düzenlemelere etki etmektedir. Söz konusu düzenlemeler, insanların içinde yaşadıkları tüm mekanlar için geçerli olan düzenlemelerdir. Bu mekanlar, bir mesken olabileceği gibi, diğer yandan da bir iş yeri olabilir. Özellikle iş yerleri için yapılan mekansal düzenlemelerde, belirli stiller ön plana çıkmaktadır. Bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi de, belirli örneklerin dışında iş yerlerinin ciddi ortamlar olmasıdır. Bu açıdan genel olarak iş yerler için durum pek değişken değildir. İnsanların ikamet ettikleri asıl noktalar olan evlerde ise durum son derece değişkendir. Çünkü evler, kişilere özel alanlardır. Bu duruma bağlı olarak da çok fazla farklı düzenlemenin yapılması için çok uygun alanlar olarak görülmektedirler. Bu gibi düzenlemelerin ortak bir biçimde yapıldığı asıl alan iç mimarlık olarak bilinir. İç mimarlık, insanları içinde bulunduğu mekanların tamamında yeterlilik gösteren önemli bir alandır. Söz konusu olan bu alanın asıl amacı, mekanlarda düzeni ve kullanışlılığı arttırmaktır. Bu sayede, hem insanların hayatlarına daha uyumlu mekanlar elde edilmektedir. ve hem de görselliğe daha uygun […]
18 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Örnekleri
Ofis Dekorasyon Örnekleri Görsellik her anlamda, günümüzde var olan önemli kavramlardan bir tanesidir. Görselliğin çok ciddi bir gücü olduğu da diğer bir gerçektir. Görselliğin bu denli güçlü bir varlık olması, bu kavramı her alanda geçerlilik kazanmasına neden olmuştur. Yani genel olarak, görselliğin gücü, çok çeşitli alanlarda önemli bir basamak olarak kullanılmaya başlamıştır. Görsellik sahip olduğu gücün en iyi şekilde kullanıldığı alanlar arasında yer almaktadır. Ancak, görselliğin esasen başat rol oynadığı belirli sahaların varlığı, kavramı gerçek anlamda hakkını vermektedir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, genel manada görsellik temelli disiplinlerin görünümler üzerinde çalıştığı görülür. Bir çeşit moda akımının, çeşitli alanlarında kullanılmasına benzeyen önemli bir durumun varlığından bahsetmek mümkün olmaktadır. Bahsi geçen, görselliğin başat güç olduğu alanlardan bir tanesi de dekorasyondur. Dekorasyon görsel gücün en iyi şekilde ortaya çıkarıldığı alanların başını çeker. Bu açıdan dekorasyon dendiği zaman, mekanların görselliği kastedilir. Mekanların görsel anlamda güç kazanması dekorasyon ile olur. Bu açıdan her ortamın dekorasyonu gereklilik olarak algılanmaktadır. Ofis dekorasyonu bu açıdan önemli bir seçenektir. Dekorasyonun gerekliliği, mekansal gücün arttırılması ve bu sayede de, önemli ölçüde başarı sağlanması şeklinde açıklanabilir. Özellikle de çalışma ortamlarında söz konusu olan dekorasyon tamamı ile başarı odaklı bir yana sahiptir. Ofis dekorasyonu olarak adlandırılan dekorasyon biçiminde, görselliğin ön plana çıkarılması da […]
17 Eki 2017 in Genel, by
İş Hayatında Ofis Dekorasyonu
İş hayatı ile ilgili pek çok şey, çok önemli bir ciddiyet gerektirmektedir. Çünkü iş hayatı genel olarak pek çok farklı çıkar ilişkisinin söz konusu olduğu bir hayat biçimidir. Söz konusu olan bu durumun özellikle, belirgin bir iş sahası için geçerli olduğunu belirtmek yanlıştır. Çünkü esasen söz konusu olan bu durum, tüm iş sahaları ile alakalı bir durumdur. İş hayatı ile ilgili olan her nokta bu açıdan aynı biçimde değerlendirebilir. İş hayatında var olan çekişmelerin, çetrefilli ilişkilerin, zorlu toplantıların geçtiği yerler ofislerdir. Hangi düzeyde olursa olsun ticaretin yapıldığı her noktada mekansal özellikler büyük önem taşımaktadır. Çünkü ofis şartları genel olarak önemli işlerin gerçekleştiği ortamlar olarak bilinir. Bu noktada da önemli ölçüde kullanılan eşyalar önem arz eder. Kullanılan eşyaların, dekorasyonel anlamda sahip olduğu önemin dışında aynı zamanda kullanışlılık da son derece büyük bir öneme sahiptir. Ofislere olması gereken eşyaların kulanışlılık ilkesine göre düzeni, yapılan işlerin kalitesini de etkiler. Zira bu noktada gerekli olan çalışmalar dekorasyon faaliyetleri içinde yer alır. Ofis dekorasyonu hakkında yapılan çalışmalar son yıllarda çok daha gözde çalışmalar olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu olan bu çalışmalar gerek iç mimarlar ve gerekse de alt personeller tarafından sağlanmaktadır. Dekorasyonel anlamsa sahip olunması gereken önemli bir bilgi birikimi, en önemli gereksinim olarak […]
16 Eki 2017 in Genel, by
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İnsanlar yaşadıkları mekanlarda, kendilerine ait birtakım varlıklar aracılığı ile çok daha rahat hissedebilmektedirler. Bu noktada, insanların mekanlara kendilerinden bir şeyler katabilmeleri önemli bir lükse olarak görülmektedir. Mekanlar ile insanlar arasında son derece önemli bir uyumun varlığından bahsetmek de önemli bir gerekliliktir. Çünkü mekanlara bağlı olarak yaşamak zorunda olan insanların, söz konusu alanlar ile bağ kurmamaları son derece absürt olabilirdi. Mekanlar bağlamında, özellikle profesyonelliğin gerekli görüldüğü durumlar olabilir. Yani mekanların hangi biçimde kullanılacağına bağlı olarak belirli bir uzman gözünün mekanı değerlendirmesi gerekli görülür. Bu uzman göz aracılığı ile çok daha olumlu ve uyumlu bir mekan elde etmek mümkün hale gelebilmektedir. Mekanların kullanımı noktasında da bu profesyonellik son derece önemli görülür. Çünkü, kişiler mekanlarının kullanımı hakkında, belirli bir fikre sahip olsalar da, uzman görüşler çok daha yerinde ve anlamlıdır. Bahsi geçen bu konuda iç mimarlık çalışmaları, gerekli olan uzmanlığın asıl kaynağıdır. İç mimarlık, mekanların kullanımı hakkında, insanlara yol gösteren ve bu mekanların nasıl döşeneceğine dair güçlü fikirleri olan bir alandır. İç mimarlık, genel anlamda, bir mekanın kontrolünü tamamen ele alabilir. Bu sayede, çok daha profesyonel bir biçimde, kullanım kolaylığı ve stil ortaya koyabilir. Ancak genel olarak, iç mimarlar, söz konusu olan asıl bilgiler ile, mekan sahibi kişilerin isteklerinin ortasını bulmaktadır. Bahsi geçen […]
14 Eki 2017 in Genel, by
Mimarlık ve Ofis Dekorasyonu
Ofis Dekorasyonu İnsanların yaşam alanlarının her birinin kendi içinde önemli bir yapısı ve dokusu vardır. Bahsi geçen bu alanlar, aynı zamanda mekanlar olarak da ifade edilebilir. Bu mekanlar son derece önemli mekanlardır. Çünkü her birinin önemli bir özelliği ve faydası vardır. Mekansal anlamda var olan bu durumun en önemli noktası, mekanların zorunlu olmasıdır. Mekanlar insan hayatında var olması zorunlu olan alanlardır. Barınmak için bir mekana ihtiyaç vardır. Çalışmak için de bir mekana ihtiyaç vardır. Bunun gibi onlarca örnek mekansal zorunluluğun ne ölçüde olduğunu göstermektedir. Bu durum mekanla özelliklerin de ön plana çıkmasında etkili olan faktörler arasındadır. Her mekanın kendine has özellikleri olabilir. Bu amaçlar ışığında da mekansal düzenlemeler yapmak, söz konusu olan mekanların çok daha iyi alanlar olması sağlanabilir. Bu durum özellikle dekorasyon faaliyetleri şeklinde tanımı yapılacak çalışmaları içine dahil etmektedir. Söz konusu olan bu çalışmalar mekanların çok daha işlevsel olması amacına hizmet eder. Teknik olarak bu şekilde ifade etmek mümkün olduğu gibi, diğer yandan da görsellik ile ilgili de bilgi vermek gereklidir. Dekorasyon görsel amaçların var olduğu temel bir disiplindir. Dolayısıyla dekore edilen alanlarda görsellik etkisi son derece yoğundur. Ofis dekorasyonu da bu çalışmalar arasında yer alan önemli bir alandır. Ofis dekorasyonu dendiği zaman akla gelen, ofislerden atılması gereken […]
13 Eki 2017 in Genel, by
İç Mimarlık Çalışmaları
İç Mimarlık Mekanlar, insanlar için vazgeçilmez alanlar olarak görülür. Yemek yemek, uyumak, çalışmak ve diğer tüm ihtiyaçlar, bir mekan içinde meydana gelir. Buradan da anlaşıldığına göre, insanlar mekanlara bağlı olarak yaşamaktadırlar. Bu farklı şekillerde de değerlendirilebilecek bir husustur. İnsanlar sadece mekan içlerinde yaşamazlar. Yani aslında mekanlar sadece, iç kısımlardan ibaret olan alanlar değildir. Mekan ifadesi için, duvarların varlığından bahsetmek bir zorunluluk değildir. Örneğin bu mekanlara, balkonlar ve teraslar da dahil durumdadır. Mekanların varlığı son derece önemli görülmektedir. bu nedenle, yaşam alanı olarak nitelendirilen mekanlar hakkında çok daha gelişmiş çabaların verilmesi söz konusudur. Bu konuda önemli bir alanın sağladığı hizmetlerden bahsetmek mümkündür. İç mimarlık birimleri, mekanların insanlar ile çok daha uyumlu olması noktasında asıl çalışmalarını yapmaktadır. Bu çalışmaların en iyi biçimde yönetilmesi noktasında da önemli çabalar verilmektedir. Çünkü bir mekanın üzerinde yapılan çalışmalar son derece detaylı ve görecelidir. Bu çalışmaların en iyi biçimde sağlanması ise iç mimarlık çalışanlarının uzmanlıkları ile sağlanır. İç mimarlık, mekanlarda sağlanan estetik ve yapısal farklılıkların en iyi şekilde yönetilmesidir. İç mimarlığın görev alanı ve amaçları da son derece değişkendir. Bazen, bir mekanda var olan yapısal bozukluğun giderilmesi üzerine bir iç mimarlık çalışması mümkün olabilir. Bazen de söz konusu belirgin bir stilin mekana uygulanması iç mimarlığın görev sahası […]
11 Eki 2017 in Genel, by
Mimar Kimdir, Ne İş Yapar?
Mimar Kimdir, Ne İş Yapar? İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, estetik özellikte binalar tasarlayan ve bu binaları inşaat halindeyken kontrolünü sağlayan kişilere mimar denir. Mimar olabilmek için, hem akademik zekâya, hem de çizim yeteneğine sahip olmalısınız. Yaratıcı ve yeniliklere açık olmalısınız ki, kendi tarzınızı oluşturabilesiniz. İşinizde titiz davranmalı ve her zaman daha iyiyi aramalısınız. Ayrıca teknolojiyi iyi kullanabilmelisiniz. Mimarın asli görevi insan yaşamını kolaylaştırmaktır. Bunu estetik ölçüler dâhilinde gerçekleştirdiği için, aynı zamanda mimari adında bir sanat dalına hizmet etmiş olur. Binanın yalnız dışıyla değil, içiyle de uğraşır. Mimar, işlerini büro ve şantiye ortamlarında yürütür. İş ortamı temiz ve aydınlık, şantiye ortamı tozlu ve pistir. Kamuda ve özel kuruluşlarda çalışabileceği gibi, kendi bürosunu da açabilir. Yetenekli ve çalışkan mimarlara her zaman ihtiyaç duyular. Kamuda görev yapanlar, mühendis maaşıyla çalışırlar. Serbest iş yapanlar, aldıkları işin özelliklerine göre para kazanırlar. Şantiyelerin ücreti, diğerlerinden çok daha yüksektir. Mimar olabilmek için, üniversitelerin, Mimarlık-Mühendislik fakültelerine sayısal puanla girip, dört yıl eğitim görmeniz gerekir. Eğitim boyunca matematik ve fizikle birlikte, tasarım ve planlamaya dayalı dersler görülür, yoğun ve doyurucu mimari bilgiler öğrenilir. Dileyenler bu dört yıl üzerine, herhangi bir konuda, iki yıl yüksek lisans, dört yıl doktora yapabilir. İyi bir mimar olabilmek için, mesleki gelişime önem vermelisiniz. Bu konudaki […]
09 Eki 2017 in Genel, by
Mimari Tarzlar
Mimari Tarzlar Romanesk Mimari Romanesk binaların en önemli yanları, yayıldıkları alandır. Bu binalarda yükseklik konusu arka plana atılmıştır. Kulelerinin yüksek olmadığı görülmektedir. Duvarların çok kalın oluşu, çatı ve kubbeyi çok daha rahat taşıyabilmeleri içindir. Yan cephelerde kalın destekler bulunmaktadır. Binaların pencereleri çok yüksekte ve miniktir. Bu nedenle Romanesk mimari, basık ve karanlıktır. Binaların içi soyut şekillerle süslenmiştir. Dışlarıysa dümdüz ve sadedir. Gotik Mimari 12.- 16. yüzyıllar arasında devam eden bir mimari tarzıdır. Fransa’nın kuzeyinde başlayıp tüm Avrupa’yı sarmıştır. En belirgin yanı, dikey hatlar olmuştur. Din merkezli mimarinin başladığı döneme denk gelir. Yükseklikleri Tanrı’nın yakınında olma arzusundan kaynaklanır. Gotik ve Romanesk tarzlar, birbirinin tersidir. Gotik bir bina, Romanesk bir binanın yayıldığı alanın yarısına yayılır. Yaklaşık iki kat yüksekliğinde olur. Tavanları sivri uçlu üçgenlerden oluşur. Rönesans Mimari Rönesans mimari, Floransa’da Gotik tarza karşıt bir hareket olarak doğmuştur. Yeniden doğuş anlamına gelir. 1500 yılı sonrasında Roma tarafından destek görmüştür. Maniyerizm Rönesans Barok arası geçiş tarzıdır. 1520- 1590 arası İtalya’sında görülmüştür. Abartılı resimler ve heykellerle ünlüdür. Uçuşa geçmiş gibi yapılmışlardır. Vücut oranları bozuk ve giysiler kabarıktır. Barok Mimari Roma’da Rönesans’a karşıt bir tarz şeklinde başlayan Barok, kısa bir sürede 17. yüzyıl İtalya’sının en yaygın tarzı haline gelmiştir. Sonrasında pek çok Katolik ülkeye yayılmayı başarmıştır. […]
05 Eki 2017 in Genel, by
Mimarlıkta Yapı Tekniği
Mimarlık Nedir? Mimarlık, insan hayatını kolaylaştırma adına, işlevsel ve estetik binalar tasarlama sanatıdır. Bu binalar, barınmak, çalışmak, dinlenmek ya da eğlenmek amaçlı olabilir. Mimarlık, ilk çağlardan beri var olan bir sanattır. Çünkü insanlar bütün tarih çağları boyunca, mekânlara ihtiyaç duymuş, onları kendi kültür ve zevkleri dâhilinde oluşturmuşlardır. Mimarlık sanatı, üstünde çalışılmakta olan yerin coğrafi, sosyal ve kültürel özelliklerine göre farklılık gösterir. Mimarlığın Kolları 1. Dönemsel açıdan mimari: Yeniçağ mimarisi, yakınçağ mimarisi gibi. 2. Amaç açısından mimari: Hastane mimarisi, hapishane mimarisi gibi. 3. Tarz açısından mimari: Rokoko mimarisi, neoklasik mimari gibi. 4. Malzeme açısından mimari: Kerpiç mimarisi, bambu mimarisi gibi. 5. Bölgesel açıdan mimari: Japon mimarisi, Fransa mimarisi gibi. Mimarlıkta Yapı Tekniği Her mimari eserde bulunan bir takım ortak nitelikler vardır. Bu nitelikler sayesinde basit bir yapıyı, gerçek bir sanat eserine dönüşür. 1. Malzeme: Yapının gerçek bir mimari eser olabilmesi için, kendine en uygun malzemenin kullanılması gerekir. Mısır’daki mezarlar piramit biçiminde olmasa, yapılarındaki devasa taş blokları kaldıramazlardı. Aynı şekilde, Mısır’ın sivil mimarisi, tuğlayla ahşabın karışımından oluşturulmuştur. Böylece, yapıların duvarları incelmiş, içlerinde boş alanlar oluşmuştur. Ya da, Eyfel kulesi, yapısında demir kullanılmasa aynı şekli alamazdı. 2. Amaç: Amaç mimarinin çıkış noktasıdır. Çünkü mimarlık, ihtiyaçtan doğar. Bir camide ihtiyaç duyulan şey insanların namaz […]
03 Eki 2017 in Genel, by
Mimarlık Mesleki Uygulama Alanları
Mimarlık Söz konusu olan bazı alanların farklı bilgi yapılarını içinde barındırıyor olmaları önemli bir bilgidir. Bu noktada farklı açıdan değerlendirilebilecek çok sayıda farklı alanın varlığından bahsetmek mümkündür. Bu alanlar birer bilim dalı olarak da değerlendirilebilmektedir. Diğer yandan her bir bilim dalının işlerliği konusunda önemli bilgiler vardır. Bir bilim dalı için işlerlik, o alanda yapılan çalışmalar ile söz konusu olabilir. Bu işlerliğin zaman içinde, insan hayatını çok daha fazla etkileyen bir hal alması, bir mesleğin de uygulama alanının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu noktada farklı bilgi çeşitlerinin varlığı da diğer bir önemli gerçeği karşılamaktadır. Tüm bu bilgiler, meslekler noktasında, belirleyici rol oynamakla beraber insan hayatını da ciddi derecede etkilemektedir. Sahip olunan bilgilere bakıldığında, çok önemli olan alanlara verilecek örneklerden bir tanesi de mimarlıktır. Mimarlık son derece farklı bir alan değerlendirmesi yapılması gereken bir alandır. Bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi de mesleki anlamda söz konusu olan bilgi çeşitliliğidir. Mimarlık kendi içinde farklı birçok çeşit dala yarılır. Bu durum da, daha önce ifade edilen bilgilerin kanıtı sayılabilir. Farklı bilgi çeşitlerinin biraraya gelerek bir uyum sağladığı görülür. Diğer yandan da bu bilgi çeşitliliğine ihtiyaçları eklemek gerekmektedir. Mimarlık hayat akışı içinde sahip olduğu bilgi birikimi ile son derece önemli bir yere sahiptir. Tüm […]
02 Eki 2017 in Genel, by