Ofis Çizgisine Sahip Tasarımlar
Hayatımızda farklılıkların olması son derece önemli gördüğümüz bir durumdur. Farklılık genel anlamda dikkatin daha çok yoğunlaşmasına yardımcı olan önemli bir faktördür. Bu açıdan düşünüldüğü zaman dikkatin sağlanması noktasında önemli farklılıkların çevre üzerinde denenmesi mümkün olabilir. Çevremizin bu açıdan bizi ne şekilde etkiliyor olması, hayat akışımız, verdiğimiz kararlar ve daha pek çok konuda etkin rol oynamaktadır. Söz konusu olan bu önemin çevre hakkında yapılması gereken birtakım durumları ortaya çıkarmasından bahsedebiliriz. Bahsi geçen bu durumun, farlı kavram ve çalışmaları ile anılması öneli bir detaydır. Çevremizde kullandığımız yani fonksiyonelliği bulunan veya sadece aksesuar değeri taşıyan çok sayıda farklı eşyanın olması gerekmemektedir. Yani etrafımızda var olan birtakım varlıkların sayısı önem arz etmemektedir. Bu konuda önemli ölçüde etkili olan asıl faktör söz konusu olan varlıkların asıl olarak uyumudur. Diğer yandan renkler son derece önemli bir işleve sahip görülmektedir. Bu konuda önemli detayların varlığından bahsetmek mümkündür. Bahsi geçen tüm bu çalışmalar dekorasyon çalışmaları olarak tek başlık altında toplanabilir. Dekorasyon farklı alanların kullanımı konusunda önemli bir fikir deryasıdır. Sahip olunan bilgilerin mekanlara uygulanması dekorasyon uygulamalarını teşkil eder. Ofis dekorasyonu da, bahsi geçen farklı alan dekorasyonları arasında yer alır. İş yerleri de yaşam alanları arasında yer almalarına bağlı olarak önemli ölçüde dekorasyona ihtiyaç duyan alanlardan bir tanesidir. Çünkü […]
06 Kas 2017 in Genel, by
Mekanların İç Dizaynları
Hayatımızda geçerli çok sayıda etkenin önemli bir oranda etkisi altında yaşamaktayız. Bu noktada etki eden farklı unsurların, farklı oranlarda etki sağlıyor olması genel manada var olan durumu ifade eder. Bu noktada çok farklı birtakım yorumlar yapmak mümkün hale gelmektedir. Bahsi geçen bu unsurların etkisi genel olarak doğrudan hissedilmemektedir. Genel olarak var olan etki dolaylı olarak hayatımızda var olmaktadır. Bu nedenle, çok daha önemli bir hakimiyet gerekli olur. Hayatımızda dolaylı olarak etkisi bulunan çok farklı etmenler olabilir. Bu noktada gözün görmekte olduğu her şey bu noktada etkin durumdadır. Söz konusu olan bu durumun genel manada, geçerlilik kanaması farklı alanlarda yapılan çalışmaları da etkin hale getirmektedir. Bu konuda var olan en önemli noktalar arasında mekansal varlık vardır. Mekansal varlık insan hayatının paralelinde var olan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu noktada mekansal etkililiğin önemli ölçüde belirgin olmasından bahsetmek mümkün hale gelmektedir. Bu noktada geçerli olan çok sayıda farklı kavram da beraberinde geçerlilik kazanır. Mekanlar ile ilgili olarak gerekli olan tüm bilgiler, dekorasyon ile sabittir. Mekanlar sağlanması iç dekorasyon olarak adlandırılmasında etkin olmaktadır. İç dekorasyon alanında son derece önemli geçerlilikler söz konusudur. Mekansal olarak etkililiği olan her bir detayın tam manası ile iç dekorasyon alanında varlık gösteriyor olmasından söz etmek gerekir. Bu noktada […]
03 Kas 2017 in Genel, by
Mekansal Ofis Dekorasyonu
Mekansal anlamda çeşitli özellikleri ciddi derecede dikkat çekici olmasından bahsetmek mümkündür. Bu noktalar, mekan içlerinde sürdürülen hayatın çok daha renkli ve dingin geçirilmesinde önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Mekansal anlamda, değer arttıran bu faktörler, insanların üzerinde ciddi derecede etkiler bırakmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman mekanların düzenlenmesi çok büyük bir önem taşır. Çünkü renkler ve çeşitli düzenlemeler, algı gücü üzerinde önemli değişiklikler sağlayan faktörlerdir. Bu nedenlere dayalı olarak önemli bir kavram ön plana çıkmaktadır. Bu kavram elbette dekorasyondur. Dekorasyon bilindiği üzere, mekansal manada gerçekleştirilen çeşitli düzenleme ve derinlik kazandırma çalışmalarıdır. Yapılan bu çalışmalar son derece önemli çalışmalar olarak görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeni daha önce de ifade edildiği gibi mekanların insanlar üzerindeki etkisidir. Mekanların bu denli önemli bir güce sahip olması, dekorasyon çalışmalarının gerekliliğini daha iyi ifade etmektedir. Bu gücün her ortam için geçerli kılınması ise son derece önemlidir. Gerek günlük ihtiyaçların karşılandığı genel ortamlar ve gerekse de iş alanları bu mekanlara dahil olan alanlardır. Söz konusu olan bu durumun iş yerleri için de geçerli olması, son yıllarda daha çok gündeme gelen dekorasyon çalışmalarını ifade etmektedir. Ofis dekorasyonu bu nedenlerle gündemdedir. Dekorasyonun gücü son derece kuvvetli olduğu için, güç mekanizmasının çok fazla gerekli olduğu alanlar dekorasyona çok daha fazla ihtiyaç […]
03 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Çalışmaları
Belirli konularda çok farklı noktaların daha hassas olduğu görülür. Bu konular, çeşitli alanlarda gerçekleşen birtakım önemli gelişmeler olabilir. Bunların yanı sıra, gündelik hayatın içinde var olan bazı değişmezler de olabilir. Söz konusu hassasiyet gerektiren konular, özelikle görsel uyumu çok önemli hale getirmiştir. Görsel uyum ve düzen, insanların yaşamlarında çok fazla gerekli görülen ve önem verilen temel prensiplerdir. Görsel uyum sağlanan yerlerde, çok daha önemli işlerin yapılıyor olması dikkat çeker. Bahsi geçen görsel uyum, sadece sıkıcı renklerin veya farklı varlıkları bir arada olması uyumu değildir. Bahsedilen uyum yalnızca bu şekilde aranmamaktadır. Bu noktada belirgin birtakım kuvvet merkezlerinin var olduğundan bahsetmek mümkün olmaktadır. Çünkü uyum dendiği zaman, zıtlıkların uyumu da önemli bir gerçektir. Ve çoğu yerde önemli bir görselliği ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu olan bu kavramlar, mekanlar ve çeşitli ortamlar için de geçerli olmaktadır. Aslında, insan hayatında var olan bu çalışmalar noktasında müsait olan her yerde bu kavramların varlığından bahsetmek mümkündür. Ancak mekanlarda geçerlilik kazanan uyumun en önemli çıkış noktası dekorasyon çalışmalarıdır. Dekorasyon, bahsi geçen görsel uyum ve düzenin sağlanması noktasında yapılan bütün çalışmaları ve bunların yanı sıra söz konusu olan birtakım ek uygulamaları kapsar. Bu sayede çok kapsayıcı ve genel bir disiplin olarak varlığının sürdürür. Mekanların güzelleşmesi, belirgin bir tarzın, mekan […]
31 Eki 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon
Ofis Dekorasyonu ve İç dekorasyon İnsanlar için söz konusu olan farklı kavramların varlığı önemli güç kaynakları olarak ön plana çıkabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman farklı alanlar için farklı birtakım özellikler, bu vurucu etkiyi sağlamaktadır. Söz konusu olan bu durum var olan kavramların gücünü çeşitli alanlar için geçerli kılmaktadır. Bahsi geçen bu konuda çeşitli alanlarda var olan etkinin yanı sıra, genel olarak etkileyici birtakım kavramların varlığından da bahsetmek gerekir. Yani hangi alana uygulanırsa uygulansın, o alan içinde önemli bir yeterliliği ve dikkati sağlayan kavramlar mevzu bahistir. Bu noktada verilecek çok fala örneğin olmadığından bahsetmek gerekir. Ancak konusu hakkında tam manası ile örnek olabilecek karam görselliktir. Görsellik algıları son derece etkin bir biçimde yönlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman görsellik içine girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu durum görselliğin gücünün farklı noktalarda kullanılabilir olmasını ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan verilebilecek örneklerden bir tanesi de insanların sürekli olarak içinde bulundukları mekanlardır. Mekanlarda meydana gelen bu durum, mekansal zenginliği geçerli kılar. Evlerde ve iş yerlerinde de bu durum geçerlidir. Ofislerde söz konusu olan görsellik katma çabaları ofis dekorasyonu olarak ifade edilebilir. Genel olarak dekorasyonel çalışmaların içinde değerlendirilen bu işler, mekanların önemli ölçüde değişikliğe uğratılmasının, farklı hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu gibi durumların en önemli sonucu, mevzu […]
30 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyonu Nasıl Olmalı ?
İnsanların gündelik hayatlarına bakıldığı zaman, önemli ölçüde dikkat çeken belirli noktalar vardır. Bu noktalar içinde var olan mekanlar ise her yerde vardır. Mekanlar insanların var olduğu her yerde var olan yapılardır. Farklı özelliklerdeki mekanlar kullanım amaçlarına göre şekil alan yerlerdir. Mekanların varlığının bu denli yaygın olması, gündelik hayatta yer kaplar. Yani mekanlar insanlar için önemli yapılardır. Bu noktada önemli bazı durumlardan bahsetmek mümkün olmaktadır. Mekanlar genel anlamda geçerliliği kanıtlanmış yerlerdir. Yani içinde yaşanan yerler olarak bilinirler. Bu nedenle mekan içlerini nasıl bir havaya sahip olduğu, yaşantı açısından önem taşıyan geçerli bir faktördür. Mekansal anlamda var olan hava, genel olarak eşya ve düzen ile yakından alaka içindedir. Bu noktada mekanların gücüne güvenerek, bu ortamların insan hayatında etkinliğini arttırmak amacı ile belirli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar genel olarak dekorasyon çalışmaları olarak anılabilir. Ancak dekorasyon genel olarak bir çalışma biçimini ifade eder. Çünkü dekorasyon son derece genel bir ifadedir. Ancak her bir mekanın dekorasyonu farklı bir özellik taşır. Bu açıdan bakıldığından örnek verilecek çok sayıda farklı dekorasyon çeşidi olabilir. Bunlardan bir tanesi de ofis dekorasyonu çalışmalarıdır. Ofis dekorasyonu, diğer dekorasyon çeşitleri arasında var olan önemli bir sahayı ifade eder. Bu noktada belirleyici olan faktör iş dünyasının içinde olmaktır. Herhangi bir ortamın dekorasyonu ile […]
26 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Örneklerimiz
Görselliğin geçerlilik kazandığı tüm ortamlarda önemli bir dikkat hali ortaya çıkar. Görselliği ön plana çıkarılmış olan her şey aynı zamanda dikkat çekici hale gelmektedir. Bu durum görsel gücün farklı ortamlarda kullanılması konusunda önemli bir teşviğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Görsellik kavramının günümüzde çok daha geçerli bir hal alması, bu kavramın gücünün daha çok fark edilmesi ile yakından alakası avrdır. Görsellik, insana dair olan tüm alanlarda kendini hissettirecek bir güce sahiptir. Diğer yandan da önemli ölçüde belirli alanları daha çok etkiler. Bu noktada ortaya çıkmış olan alanlar genel olarak daha iyi bir gelişime tabi olmuşlardır. Söz konusu olan bu alanların içinde dekorasyon da yer almaktadır. Söz konusu olan dekorasyon alanı, mekansal anlamda söz konusu olan bilgi ve birikimin yansıtılması için varlığının sürdürür. Dekorasyon anlamında görselliği ön plana çıkarılmak istenen sayısız farklı mekan olabilir. Bu mekanların hangi amaç için kullanılıyor oldukları da değişkendir. Ancak genel olan durum, dekorasyonun her ortam içn geçerli bir alan olmasıdır. Dekorasyon ifade edildiği şekilde ofislerde de geçerli olabilen bir kavramdır. Ofislerde sağlanan düzenlemeler ofis dekorasyonu şeklinde ifade edilebilir. Dekorasyonun önemli kaynaklarından bir tanesi olan ofis dekorasyonu son derece önemli bir çalışmayı gerekli kılar. Ofislerde meydana gelen eşya düzenleme, renk ve çeşitliliklerin sağlaması ofis dekorasyonu çalışmaları dahilinde yer […]
24 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Sahaları
Ofis Dekorasyonu Çeşitli alanların, farklı faaliyetler içinde olması son derece doğal bir durumdur. Her bir disiplinin kendi içinde önemli çalışmaları ve prensipleri vardır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, söz konusu olan alanların çeşitli nedenlere dayalı olarak kategorilere ayrılması olası bir durumdur. Bu sayede, alanların çok daha iyi anlaşılması mümkün olabilir. Bu açıdan belirli anahtar kelimelerin varlığı, önemli ölçüde alanların sınıflandırılmasına yardımcı olur. Her bir alanın ön plana çıkardığı veya amaçladığı birtakım hususlar olabilir. Bu hususlar da söz konusu olan kategorize etme işleri için son derece etkilidir. Bu açıdan örnek verilebilecek alanlardan biri de görsel alanlar olarak açıklanabilir. Görsel alanlar, ismi itibari ile önemli ölçüde görselliğin ön plana alınması noktasında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların görselliğin yanı sıra birtakım elverişlilik noktalarının da içermesi gerekmektedir. Bahsi geçen alanlara verilecek örnekler oldukça fazladır. Moda akımlarının yön verdiği tüm alanlar, bu sayılan disiplinler içinde değerlendirilebilir. Çeşitli tarzların söz konusu olduğu bu bilgiler, farklı uygulama alanlarına sahip olmak kaydı ile birbirinden ayrılır. Örneğin belirgin bir akımın en önemli stili, bir kıyafetin üzerine uygulandığı gibi, diğer yandan da bir eşyaya uygulanabilir. Bu noktada dekorasyon ön sırada değerlendirilen alanlardan biridir. Ofis dekorasyonu da belirli prensiplerin var olduğu önemli bir sahadır. Ofis dekorasyonu son derece önemli olan dekorasyon sahaları arasında […]
23 Eki 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyon Faaliyetleri
Günümüzde yeni olmayan ancak güncel olan çok sayıda farklı kavramın peşinden önemli işer yapılmaktadır. Bu kavramlar yeni kavramlar olmasalar da, zaman içinde önemli ölçüde değer artışı yaşamış olan kavramlar oldukları aşikar bir durumdur. Bahsi geçen bu kavramlar genel olarak dış görünüşlerin etkisini çok ciddi bir biçimde gözler önüne serer. En iyi ifade ile, görsellik çok çeşitli sahalar üzerinde etkili olan önemli bir kavram olarak değerlendirilir. Diğer yandan önemli ölçüde bu kavramın altını dolduracak nitelikte alt kavramlarda etkili olmaktadır. Görselliğin en iyi ortaya çıkaran alanlar, çeşitli estetik alanlar olarak bilinir. Bu alanların, stiller ile yakından alakası vardır. Söz konusu olan alanlardan bir tanesi dekorasyondur. Dekorasyon bilindiği üzere, görselliğin en iyi biçimde ortaya çıkarıldığı alanlardan bir tanesidir. Diğer yandan bu amacın yanı sıra, çeşitli yan amaçlar ile de ilkelerini sağlamlaştırmış bir disiplindir. Dekorasyon, tıpkı moda gibi, trendlerin neredeyse her eşyaya uygulanabilmesi özelliğine sahiptir. Dekorasyon konusunda farklı mekanların, bu disiplinin çalışma sahasına girmiş olmasından bahsetmek mecburi olur. Çünkü dekorasyon bir mekan işidir. Bu nedenle de, mekanların var olduğu her ortam, dekorasyonun çalışma alanı içinde yer almaktadır. Ofisler de bu açıdan önemli bir seçenek olarak görülür. Ofis dekorasyonu olarak bahsedilebilecek çalışmaların, dekorasyon etkinlikleri içinde ayrılması söz konusudur. Ofis dekorasyonu faaliyetleri genel olarak, dekorasyon faaliyetlerinden […]
20 Eki 2017 in Genel, by
Geçmişten Günümüze Mimarlık
Mimarlık, çeşitli amaçlarla kullanılan binalar tasarlama sanatıdır. Tasarlanan yapının mimari bir eser sayılabilmesi için, altın orana uygun olması gerekir. Mimarlık, insana hizmet eder. Lüks, rahat ve sağlıklı bir yaşamın mücadelesini verirler. Geçmiş dönemlere ait edindikleri bilgileri bugüne uyarlarlar. Mimarlıkta iş alanı çok geniştir. Evler, iş yerleri, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, camiler gibi pek çok örnek sayılabilir. Ama en temel alanlarının evler olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Barınma, geçmişte günümüze, her çağda, temel bir ihtiyaç sayılmıştır. Bu bilginin ışığında, diyebiliriz ki, mimarlık yeryüzündeki en eski sanatlardandır. Yazının icadından çok daha önceki dönemlerde, mimari bulunmaktadır. Mesela, Anav, Afanasyevo ve Andronovo kültürlerine ait kulübelerin, yalnızca barınmak için yapılmadığı düşünülmektedir. Ve bu kulübelerde mimarlık izlerine rastlanır. Mimarlar, yalnızca binaların dışlarını değil, içlerini de tasarlar. Çünkü rahat ve kullanışlı alanlar yaratmaya çalışırlar. Yapıların mimari özellikleri, bulundukları bölgelerin iklimleri ve kültürel özellikleri ilgilidir. Mesela ülkemizin güneydoğusunda, sıcaklık çok yüksek seyrettiği için taş, kuzeyde ve güneyde, nemin yoğun olduğu bölgelerde, ahşap malzeme kullanılması bundandır. Mimari, dönemsel olarak farklı kültürlerin etkisi altında kalmıştır. Bunun nedeni mimarların etkilenmiş olmasıdır. Doğal olarak bu etki, eserlerine de yansımıştır. Farklı tarzların oluşma nedeni budur. Mesela Barok ve Rokoka, batıyı örnek alıp ona yönelme sürecinde ortaya çıkan tarzlardır. Doğabilecek bütün etkileşimler normaldir. Ve […]
20 Eki 2017 in Genel, by