Mimari Bilgi ve Alanlaşma
Mimarlık Hayatımızda pek çok farklı unsurun bizim için ciddi bir önemi karşılıyor olmasını önemle ifade etmek gerekmektedir. Bu durum özellikle birtakım hassasiyetlerin ortaya çıkmasında da etkili olan bir nedendir. Çünkü bu unsurların hayat üzerindeki etkisi çok büyük ve önemlidir. Bu durumu çok daha net bir biçimde anlama amacı ile çeşitli örnekler vermek mümkün olmaktadır. Söz konusu olan bu durumla alakalı olarak içinde bulunduğumuz mekanlar geniş bir alanı kaplar. Çünkü bir insan olarak hayatımızın devamlılığı için sağladığımız çabaların belirli bir mekan dahilinde gerçekleşecek olması önemli bir detaydır. Bu durum mekanların içindeki havanın ve yapının insanlar açısından sahip olduğu önemi de iyi bir biçimde açıklar. Çünkü insanlar çeşitli birçok etkenin tesiri altında yaşar. Bu durum çok önemli birtakım sahaların çalışma alanını meydana getirmiştir. Söz konusu olan bu durum genel olarak belirgin bir alanlaşmayı meydana getirmektedir. Mimarlık bu anlamda son derece önemli olan bir alanı ifade eder. Mimarlık genel anlamda farklı prensiplerin geçerli olduğu bir alanı ifade eder. Çünkü mimarlık genel olarak birçok alanın yardımcılığını üstlendiği bir alan olarak dikkat çeker. Bu durumun en temel nedeni alan olarak incelendiği zaman mimarlığın çok farklı açılardan değerlendirilebilir bir yapıya sahip olmasıdır. Mimarlık hakkında yapılan bu yorumun önemli bir neticesi olarak genel anlamda belirgin bir durum […]
08 Oca 2018 in Genel, by
Mimarlık Çalışma Alanları
Mimarlık, insan yaşamının geçeceği mekanların, alanların, tüm fiziksel, coğrafi ve beşeri etkenler göz önünde bulundurularak planlanması ve tasarlanmasıdır. Bu alanları planlayan ve tasarlayan, yapım aşamasına katkıda bulunan kişilere ise mimar ismi verilir. Bir bina, mekan ya da yaşam alanı inşa etmek basit gibi görülse de, aslında öncesinde birçok aşama vardır ve bu aşamalar zorlu aşamalardır. Bir mimar, mimari bir alan yaratmadan önce oldukça titiz bir çalışma yürütür. Tasarlanan alanın kapasitesi, konumunun coğrafi özelliklerine uygun olup olmadığı, kullanılacak malzemelerin konum ile uyumluluğu, mekanın sağlamlığı ve daha birçok konu, mimarların çalışması içerisinde olmalıdır. Bu süreç uzun ve ayrıntılı bir süreçtir. Ayrıca tasarlanan yapıların güvenilirliği oldukça önemlidir. Yapıların depreme olan dayanıklılığı, yangın gibi durumlarda çok daha az zarar görmesi, hava muhalefetlerine karşı dayanıklı olması gibi durumlar bir yapının tasarlanma sürecinde çok dikkat edilmesi gereken konulardandır. Mimarlık, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Dünya üzerinde tasarladığı mimari yapılarla meşhur olan ve tarihsel açıdan önem taşıyan birçok sanatçı vardır. Bunlara Leonardo Da Vinci, Mimar Sinan, Leoh Ming Pei, Mimar Kemaleddin gibi isimleri örnek verebiliriz. Türk tarihinde de yaptığı işlerle kendini göstermiş, oldukça ünlü ve başarılı mimarlar vardır. Bunlara örnek olarak, ünü tüm dünyaya yayılmış mimarlarımızdan olan Mimar Sinan’ı örnek verebilir. Mimar Sinan özellikle Selimiye Camii, […]
04 Oca 2018 in Genel, by
Dekorasyon Faaliyetleri
Dekorasyon Görselliğin en çok ön plana çıktığı günümüzde, bu konu ile alakalı sayısız çabanın veriliyor olması da önemli bir realitedir. Görsellik, her alanda var olan ve uğruna çok ciddi bütçelerin ayrıldığı çok önemli bir kavramdır. Görsellik sağlanması için çok önemli çabaların verildiği bir alandır. Bu alanda var olan tüm etmenler, görselliği sağlamaya yönelik çabalar arasında yer alır. Görselliğin geçerli olduğu tüm alanlar hayatın her alanında var olan önemli alanlardır. Bu alanların içinde, kişisel birtakım ögeler dahil odluğu gibi, diğer yandan da çeşitli mekansal açılar söz konusu olmaktadır. Mekansal açıdan var olan görsellik ise, çok daha farklı prensipleri işler hale getirir. Mekansal anlamda var olan görsellik, sağlanması çok daha uzun zamanları alan bir özelliğe sahiptir. Çünkü mekanlar, çalışma alanı geniş ve detaylı olan alanlardır. Diğer yandan mekansal değeri farklı olan, alanlardan da bahsetmek mümkündür. Bu nedenle gerekli görülen tüm çalışmalar dekorasyon faaliyetleri kapsamında yer alır. Mekanlarda görsel ögelerin birtakım şekillerde değişikliğe götürülmesi, farklı işlerin uygulamasının gerekli kılar. Belirli eşyaların görsel anlamda ön plana çıkarılması, bazılarının ise daha geri plana alınması gibi çeşitli şekillerde çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıdan önemli çabaların verildiği dekorasyon çalışmaları uzun solukludur. Dekorasyon faaliyetlerine göz atıldığı zaman, bu faaliyetlerin genel olarak belirgin özellikler taşıdığı gözlenir. Çünkü, mekansal görselliğin ön […]
18 Ara 2017 in Genel, by
İç Mimarlık Çalışmalarımız
Mekanların içinde yer alan çok sayıda farklı objenin varlığından bahsetmek mümkündür. Çünkü insanların bulunduğu ortamlarda, var olan eşyalar son derece çeşitlidir. Yaşamın her bir noktasında farklı bir iz barındıran mekanlar, sayısız eşya ile düzenlenmiş doğal ortamlardır. Bu nedenle, bu alanlar üzerinde son derece önemli düzenleme çalışmasından bahsetmek mümkündür. Mekanlar insanlar için vazgeçilmez alanlardır. Bu durumun en önemli nedeni, elbette mekanlara olan ihtiyaçtır. Mekanlar her anlamda ihtiyaç duyulan alanlardır. Bu açıdan mekanlar ile ilgili olan her husus son derece önem arz etmektedir. Mekanlar üzerinde, insanların etkili olması da bu konu üzerinde son derece doğal bir durumdur. Çünkü insanlar genel anlamda yaşadıkları alanları özelleştirmektedirler. Bu özelleştirme işlemi de, mekanların yeniden düzenlenmesini gerekli kılan önemli teknik çabaları gerekli kılar. Mekan düzenlemesi konusunda sağlanan profesyonel çalışmaların yapılması için iç mimarlık alanında yardım almak gerekmektedir. Söz konusu olan bu durumun, dayandığı asıl nokta ise iç mimarlık alanında yapılan tüm faaliyetlerin, bahsi geçen amaca direkt olarak hizmet etmesidir. Mekanların kişilere özel hale getirilmesi ve bu alanda yapılan çalışmalar çok büyük önem taşır. Bu amaca yönelik olarak yapılan çalışmalar, önemli teknik bilgileri de gerekli kılar. Bu teknik bilgilerin sağlanması da iç mimarlık çalışmaları ile gerçekleşir. İç mimarlık alanının son derece önemli olan bir alan olarak değerlendirilmesinin yegane […]
30 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Faaliyetlerinde Görsellik
Belli başlı kavramların insan hayatında çok ciddi etkilere sahip olması, çok önemli süreçleri ifade eder. Bu kavramların varlığının bu denli önemli görülmesi, ciddi bir etki alanına sahip olması ile yakından alakalıdır. Söz konusu olan bu kavramlar son derece önemli kavramlar olarak dikkat çeker. Giyimden aksesuara, mekanlardan dış alanlara kadar pek çok farklı alanda, söz konusu olan bu kavramlar geçerli ve değerlidir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ortak kavramlardan bahsedilmektedir. Çünkü ortak kavramların kullanım alanları son derece yaygın ve kapsamlıdır. Söz konusu olan bu kavramlar aynı zamanda ciddi etkilerin de sahibi durumundadırlar. Bahsi geçen kavramlardan bir tanesi de görselliktir. Görsellik, çok önemli bri etkililik alanına sahip olan kavramlarda arasında yer alır. Farklı alanlarda geçerli olabilecek bir kavram olması, bu konuda önemini arttıran en önemli sebep olmaktadır. Görsellik, herhangi bir görünüme sahip olma durumu olarka genel anlamda ifade edilebilir. Bu durum,ışığın var olduğu tüm ortamların veya metaların bu kavram içine dahil olması anlamına gelmektedir. Söz konusu kavram, dekorasyon kavramının çinde yer alan en önemli kavramlar arasında yer alır. Çünkü dekorasyon görselliği en iyi düzeye getirme yolunda atılan adınların toplamı olarak görülebilir. Görselliği ön plana çıkarmak son derece önemli bir uğraştır. Çünkü her eşya, giysi veya meta için görsellik eşit miktarda değildir. Bu nedenle […]
25 Kas 2017 in Genel, by
Evlerin İç Düzeyleri
Mekanlar, yeryüzünde bulunan tüm canlı varlıklar için vazgeçilmez unsurlar olarak değerlendirilir. Bu noktada çok fazla değişkenin varlığından bahsetmek mümkündür. Mekanlar ne kadar vazgeçilmez ise, mekanlar ile alakalı bir takım noktalar da o kadar vazgeçilmez bir özelliğe sahiptir. Bu noktalardan biri de, sağlanması bir ihtiyaç olan düzendir. Söz konusu mekanlarda bir düzen sağlamak için gerekli olan önemli çalışmaların varlığından bahsetmek mümkündür. Bu düzene ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni de, alanın en iyi şekilde kullanılmasına imkan tanıyor olmasıdır. Mekanların en iyi kullanımına olanak sağlayan bu çalışmalar genel manada, iç mimarlık çalışmaları olarak adlandırılır. İç mimarlık, mekanlar içinde düzen sağlayan ve ilk olarak bu noktayı ön plana alan son derece önemli bir alandır. Bu noktada, gerek duyulan önemli konulardan biri de profesyonelliktir. Çünkü insanların kendi bilgi ve görgüleri ile birtakım düzenlemeler yapmaları genel manada yeterli sayılmaz. Bu duruma bağlı olarak da özellikle evlerin iç düzenlemeleri konusunda iç mimarlık çalışmaları son derece etkin değerlendirilmektedir. İç mimarlık, son derece nemli bir alan olarak çalışmaktadır. Diğer yandan, ciddi bir işlerliğe sahip olan bu alan, önemli bir bilgi birikiminin neticesini mekanlara yansıtır. Genel anlamda, evini iç mimarlara döşetmek isteyen kimseler, çoğunlukla profesyonel bir çalışma için evlerini emanet ederler. Ancak tam tersi durumlar da son derece yaygındır. İç […]
23 Kas 2017 in Genel, by
İç Mimarlık Mekanları
İç Mimarlık İnsan hayatı ile ilgili genel değerlendirme yapıldığında çok sayıda farklı noktanın dikkat çekici olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu alanların her birinin önemli ölçüde hayatın genelinde etkili olduğu önemli bir gerçektir. Çünkü insan hayatı çok sayıda farklı değişkenin etkisi altıda sürüp giden bir akışı ifade etmektedir. Söz konusu olan farklı noktaları hem genel ve hem de özel manada değerlendirilmesi de mümkün bir durumdur. Genel anlamda var olan bu manaların, farklı açılardan farklı önem derecelerine sahip olması da bilinen bir gerçektir. Söz gelimi, hayatın tamamı için geçerli olan noktalar ise daha farklı biçimde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu noktalardan bir tanesi de mekanlar olarak anılabilir. Mekanlar hayatın her alanında var olan bir unsur hükmündedir. Bu açıdan mekanlar ile ilgili çok sayıda farklı ilgi çekici tespitinden olduğu da belirtilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Mekanlar insan hayatını kökünden etkisi altına alan önemli unsurlardır. Bu noktada çeşitli faktörler etkili olur. Özellikle mekanların kullanım biçimleri, hayat akışı üzerinde önemli görülmektedir. mekanların kullanımı noktasında insanlara uzman desteği sağlayan alanların olması, çok daha önemli kolaylıkları sağlamaktadır. Bu noktada farklı alanların varlığından bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu alanlara verilecek en kapsamlı örnek de iç mimarlıktır. İç mimarlık son derece kapsamlı hizmetleri bulunan önemli bir bilgi birikimidir. İç mimarlık konusunda farklı birçok […]
22 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Uygulamaları
İç Dekorasyon Ön plana çıkan farklı değerlendirme ve kavramların hayatımızda son derece önemli yerlere sahip olması, bizlerin de belirgin değerlere sahip olmamızda önemli etkiye sahiptir. Bu noktada çok sayıda farklı örnek vermek mümkün olmaktadır. Bahsi geçen konularda son derece önemli olan belli başlı noktalar vardır. Bu noktalar arasında son derece önemli olan en önemli nokta görselliktir. Görsellik son derece etkili bir kavram olmakla beraber son derece önemli bir etki alanına da sahiptir. Bu noktada görselliğin gücünen faydalanmak her alan için geçerli olabilecek bir durum olur. Görsellik insanların dolaylı anlamda algılarını etki altında bırakılmasında önemli bir silahtır. Bu noktada görsellik değeri yüksek olan her unsur daha da etkili hale gelir. Söz konusu alanda gerekli olabilecek her alanda görselliğin kullanılması mümkündür. Bu anlamda insanların sürekli olarak hayatlarında yer kaplayan önemli detaylar da bu kavramın gücünden faydalanılabilecek özelliğe sahiptir. Bu açıdan örneği verilebilecek çok sayıda farklı alan vardır. Bu noktada geçerli olan en önemli konulardan biri de mekanlardır. Mekansal anlamda var olan çeşitli görsel etmenler gerekli görülen birtakım değişiklikler ile daha etkili hale gelebilir. Bu noktada var olan en önemli özellik iç dekorasyon uygulamalarının en iyi şekilde yapılmasıdır. Mekanların insanlar açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda […]
20 Kas 2017 in Genel, by
İç Dekorasyon Uygulalamarı
İç Dekorasyon İnsanların hayatı üzerinde çok farklı etmenler rol oynaması, insanı aynı zamanda çok daha etki altında bir varlık olarak anlamamızı sağlar. İnsan hem gereksinim duyan ve hem etkilenen bir varlıktır. Bu durumun en önemli delilleri, sebebi anlaşılmayan mutluluklar yada hüzünler olabilir. Bu noktada etkileniyor olmanın yada etki altında olmanın çok daha ilerisinde bir durumun geçerlilik kazanmış olmasından bahsetmek gerekir. İnsan her manada etki altında kalabilen bir canlıdır. Bu noktada gözlerin gördüğü her unsurun önemli bir etki sağlaması olması bir durum olarak ifade edilebilir. Bu nedenle görüntüsü olan her şey hayatımızda önemli bir etki bırakır. Bu noktada önemli gerekliliklerin de aynı konu içinde değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Söz konusu gereklilikler içinde yer alan mekansal varlık, önemli ölçüde geçerlilik kazanmış bir durumdur. Yani aslında zaten var olan bir geçerlilik için çeşitli şekillerde yorum yapılabilir. Mekansal varlık aynı zamanda önemli bir yapılanmayı da gerekli kılar. Daha önce de ifade edildiği gibi, çeşitli etkilerin altında olan insan mekan görsellerinin de aynı biçimde etkisi altındadır. Bu noktada mekanların insan üzerindeki etkisi araştırıldığında önemli detaylar dikkat çekmektedir. Söz konusu olan bu durum bir alan olarak iç dekorasyon uygulamalarını gerekli hale getirir. Mekanların insanlar üzerindeki dolaylı etkisi son derece önemli bir etkiyi işaret eder. Bu noktada geçerli […]
13 Kas 2017 in Genel, by
Ofis Dekorasyonel Faaliyetler
Ofis Dekorasyonu Dekorasyon kavramı son derece önemli bir kavram oalrka hayatımızda varlığının sürdürmektedir. Bu kavramın çok farlı yanları ve çok farklı anlamları olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Söz konusu olan bu çeşitliliğin önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade etmek ise en anlamlı olanıdır. Çünkü dekorasyon, pek çok farklı kavram için de geçerli olduğu üzere önemli bir faaliyet alanına sahiptir. Diğer yandan çok yaygın bir çalışma sahası olmasına bağlı olarak, önemli bir fayda sağlamaktadır. Bu faydadan yararlanmak, mevzu bahis olan mekanlarda yapılacak dekor uygulamaları ile mümkün hale gelir. Örneğin bir ev için düşünülsün. Bu evin her bir odası için farkı bir dekorasyon biçimi gerekli olur. Bu durum, hem odanın kullanılış amacı ile ve hem de yapısal anlamda sahip olduğu özellikler ile yakından alaka içindedir. Dekorasyon farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmaları içermektedir. Yani bir odanın daha renkli hale getirilmesi için dekorasyon yapılabilir. Diğer yandan daha modern bir görünüm elde etmek için de dekorasyon yapılabilir. Anlaşıldığı üzere odaların kullanım amacına göre farklı durumlar söz konusu olmaktadır. Dekorasyon uygulamaları sadece evler için değil aynı zamanda ofisler için de geçerlidir. Ofis dekorasyonu olarak adlandırılan gruptaki uygulamalar genel anlamda yoğun talep edilmektedir. Dekorasyonel faaliyetler mekanların içini doldurmayı amaçlamaz. Farklı dokunuşlar ve teknikler ile mekanları daha değerli hale […]
10 Kas 2017 in Genel, by